Održan peti ministarski sastanak u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu

U Sarajevu je 17.02.2016. godine održan peti ministarski sastanaku okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu. Sastankom je predsjedavao Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsson zajedno sa ministrom pravde BiH Josipom Grubešom. Na sastanku je razmatrano trenutno stanje prioriteta reformi pravosuđa te stručni razgovori održani u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

“U fokus naše rasprave su bili nadležnost državnog suda i mogući novi Zakon o državnom sudu. Napravili smo stvarni napredak, ali je preostao još dio posla,” rekao je Christian Danielsson. “Jedna od najvažnijih karakteristika za uspješan napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji je efikasno i neovisno pravosuđe. Vladavina prava je također suštinski dio ambiciozne Reformske agende. Napredak je ostvaren u socio-ekonomskim reformama, ali je više rada potrebno da bi se zagarantovala zakonski stabilna poslovna klima,” dodao je.

Sastanku su prisustvovali zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić, ministar pravde FBiH Mato Jozić, ministar pravde RS Anton Kasipović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Safet Pizović i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija.

Od 2011. godine, cilj Strukturiranog dijaloga o pravosuđu je da unaprijedi struktuisane odnose vladavine prava s državama potencijalnim kandidatima za članstvo. Strukturiranim dijalogom se pomaže Bosni i Hercegovini da konsoliduje nezavistan, efikasan i profesionalan pravosudni sistem.

Europa.ba