EU pledges continued funding to help transition

Evropska komisija je sada i službeno odobrila prijedlog za produžavanje pretpristupne finansijske pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Kao što vam je vjerovatno poznato, IPA fondovi su važan dio podrške koju EU daje zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima kako bi se pripremili za obaveze koje članstvo u EU donosi u različitim sektorima. U skladu s tim, pomenuta podrška će, u godinama pred nama, pomoći oblikovanje budućnosti Bosne i Hercegovine i cijelog regiona. Predlažemo da se u periodu 2014-2020. godine za podršku reformskim procesima u zemljama koje se žele pridružiti EU investira 14,1 milijarda eura. Podsjećam da smo za period od 2007. do 2013. godine osigurali 11,5 milijardi eura. 

Vjerujem da ova, najnovija, potvrda našeg opredjeljenja za proces proširivanja EU državama uključenim u njega daje nove mogućnosti za razvijanje ekonomije, jačanje uprave i pripremanje za buduće članstvo u Evropskoj uniji.

Ovim prijedlogom šaljemo jasan signal naše solidarnosti i daljnjeg zalaganja za evropske integracije, te podršku demokratskim reformama. Uprkos aktuelnim ekonomskim previranjima, vrata EU ostaju otvorena za sve one zemlje koje imaju pravo da uđu u EU i koje ispune neophodne kriterije. Govoreći o ekonomskoj krizi, napominjem da ona više nego ikada ukazuje na potrebu za postojanjem djelotvornijih i efikasnijih instrumenata za pomaganje tranzicije ovog regiona, što bi dovelo i do poboljšanja stabilnosti i sigurnosti u cijeloj Evropi.

Ovaj novi prijedlog se odnosi upravo na to. Obavezujemo se da ćemo staviti na raspolaganje jednak nivo sredstava do 2020. godine i time osigurati dugoročnu finansijsku pomoć reformskim procesima. Pri Tome, predlažemo konkretna poboljšanja u vezi načina na koji će sredstva biti doznačena, kako bi ostvarili još bolje rezultate, prilagođene potrebama Bosne i Hercegovine. Novi instrumenti će omogućiti da još bolje odgovorimo na potrebe i ambicije naših partnera. Naša podrška zemljama-partnerima će biti brža i fleksibilnija, a što se tiče Bosne i Hercegovine, ona će imati isti pristup pomoći, bez obzira na status kandidata ili potencijalnog kandidata. Želimo nagraditi one koji najbolje obave posao. Najvažnije je da prioritet želimo dati onim projektima koji donose direktnu korist građanima, kao što su, na primjer, poboljšanje administrativnih i javnih usluga, bolji sistem pravosuđa i efikasnija borba protiv kriminala i korupcije, unaprijeđena infrastruktura i zdravije životno okruženje. I konačno, želimo da nova pomoć bude fleksibilnija, čime bi osigurali da sredstva mogu brzo stići do onih kojima trebaju i tamo gdje postoje odgovarajući kapaciteti za njihovo korištenje.

Kakvu korist od toga ima Bosna i Hercegovina?

Da navedem samo nekoliko primjera onoga što je do sada ostvareno. Recimo, u 29 opština u Bosni i Hercegovini EU je finansijski pomogla uspostavljanje transparentnih mehanizama za doznačavanje sredstava organizacijama građanskog društva. Nadalje, pomogli smo izgradnju puteva, vodovoda, kanalizacionih sistema, reformu sistema obrazovanja te dali podarku malim i srednjim preduzećima. 

Predložene izmjene će nam omogućiti da korištenje finansijskih sredstava prilagođavamo potrebama Bosne i Hercegovine. Fleksibilniji mehanizmi planiranja i bolja koordinacija će pomoći ključne političke reforme i promociju socio-ekonomskog razvoja.

 

Štefan Füle

komesar za proširenje i politiku evropskog susjedstva

Europa.ba