230 kompanija i 700 malih poljoprivrednih proizvođača je podržano kroz četverogodišnji projekat EU4Business

230 kompanija i 700 malih poljoprivrednih proizvođača je podržano kroz četverogodišnji projekat EU4Business, koji finansira Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode Međunarodna organizacija rada, GIZ i UNDP.
Preko 900 novih radnih mjesta je stvoreno u poljoprivredno-prehrambenom i turističkom sektoru, dok su preduzeća i proizvođači dobili priliku da unaprijede poslovanje i kvalitet usluge te postanu konkurentniji na domaćem i stranom tržištu.
Ovo su samo neki od rezultata koji su danas predstavljeni na završnom događaju gdje smo okupili mnogobrojne korisnike EU4Business grantova. Snimak događaja možete pogledati na EU4Business.
Europa.ba