Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH

Završna konferencija projekta „Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH” (EUPAR) održana je u Sarajevu je 18. n...

više

Završen projekt „Infrastruktura kvaliteta u BiH“

Projekt „Infrastruktura kvaliteta u BiH“ koji je finansirala Evropska unija s 1,6 miliona eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomo...

više

Učenje o poduzetništvu u osnovnim i srednjim školama

U okviru Globalne sedmice poduzetništva Ministarstvo civilnih poslova BiH, u saradnji sa Evropskom trening fondacijom i Agencijom za razvoj mali...

više

Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

U Sarajevu je 17. novembra održana konferencija povodom početka projekta Evropske unije „Jačanje kapaciteta razvoja ljudskih resursa u BiH...

više

Podrška EU izgradnji institucionalnih kapaciteta regionalne i lokalne ekonomije i razvoju malih i srednjih preduzeća

Lokalni ekonomski razvoj je nepresušan izvor mogućnosti za privrednike u Bosni i Hercegovini i ključni je faktor za ...

više

EVROPSKA UNIJA OBEZBJEĐUJE SREDSTVA ZA POMOĆ U IZNOSU OD PREKO 200 MILIONA EURA

Evropska komisija je danas pokrenula proces planiranja za sredstva pomoći za Bosnu i Hercegovinu koja se plasiraju kroz grantove iz Instrumenta...

više

Rušenje fizičkih i mentalnih barijera među ljudima

Šta Vi mislite da će se promijeniti ili nestati u svakodnevnom životu građana kada se vaša zemlja priključi Evropskoj uniji? Na ovo pitanje...

više

Dalje preporuke sa sastanka u okviru strukturnog dijaloga o pravosuđu

Drugi sastanak u okviru strukturnog dijaloga između EU i BiH o pravosuđu održan je u Sarajevu, 10. i 11. novembra. U ime EU, sastankom je pre...

više

PREPORUKE EVROPSKE KOMISIJE U VEZI SA KOORDINACIJOM EU poslova/ IPA-e u BiH

Na sastanku koji je okupio ministre i zvaničnike sa  državnog i entiteskog nivoa Bosne i Hercegovne održanom jučer, 14. novembra, u Sara...

više

EVROPSKA UNIJA JE U POTPUNOSTI ANGAŽOVANA, VELIKA PRILIKA ZA PARTNERSTVO – SORENSEN

Nivo predanosti Evropske unije evropskim integracijama Bosne i Hercegovine prikazan je u intenzivnom nizu ključnih sastanka u predstojećoj sedm...

više


Europa.ba