EU projekti

Infografika: EU program stambenog zbrinjavanja

Download

Analiza pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu u BiH

Download

Oporavak od poplava: Ekonomsko osnaživanje porodica

Download

Oporavak od poplava: Prve porodice useljavaju u nove domove

Download

EU i UNDP nastavljaju pomoć porodicama pogođenjim poplavama i klizištima 2014. godine

Download

Situaciona analiza

Download

U potrazi za boljom regulacijom transparentnosti vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta

Download

Socio-ekonomske percepcije mladih u BiH

Download

Katalog o provedbi projekta “Tehnička pomoć u koordinaciji Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u BiH – Faza III” (2015 – 2017)

Download

Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma

Download

Impact Assessment of IPA 2012 Grant Scheme for Supporting Issue-based Networks in BiH

Download

Proizvodnja ovčjih i kozjih sireva od sirovog mlijeka

Download


Europa.ba