Energetika i životna sredina

BiH je u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici preuzela određene obaveze u oblasti energetike (električna energija, gas, životna sredina, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost). Propisi u oblasti električne enregije i gasa postoje na entitetskom nivou, međutim nema propisa na državnom nivou, niti strategija. Trenutno, EU pruža pomoć za izradu propisa u oblasti enetgetske efikasnosti, te ulaže stalne napore, pod uslovom postojanja političke volje, za usklađivanje postojećih propisa sa najboljom praksom u EU te izradu državne strategije za energetiku i zakona o gasu.

Bosna i Hercegovina znatno kasni u izvršavanju svojih tekućih i srednjoročnih obaveza kada su u pitanju pripreme u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, a sve u pravcu procesa pristupanja/integracije

Uspostavljanje harmonizovanog zakonskog okvira za zaštitu životne sredine, Državne agencije za zaštitu životne sredine, te funkcionalnog sistema za nadzor u oblasti životne sredine i dalje predstavlja prioritet. Potrebno je unaprijediti horizontalnu i vertikalnu komunikaciju i razmjenu informacija o pitanjima vezanim za životnu sredinu i klimatske prmjene između svih vlasti. Kada su u pitanju klimatske promjene, potrebno je uložiti značajne napore u smislu podizanja svijesti, usklađivanja sa i sprovođenja acquis-a, kao i za jačanje administrativnih kapaciteta.

Dodatna podrška je potrebna za ubrzavanje investicija, naročito kada je u pitanju tretiranje čvrstog otpada, pristup pitkoj vodi, te tretiranje otpadnih voda.

Podrška kroz program IPA 2007.-2011.  za sektor životne sredine iznosi oko 90 miliona eura. Otprilike 82 miliona eura odnosi se na investicije u oblasti infrastrukture za upravljanje i tretiranje čvrstog otpada i voda/otpadnih voda, dok je 8 miliona eura namijenjeno izgradnji institucija u procesu usklađivanja sa i sprovođenja EU acquis-a. Europa.ba