#GenChange projekt za mlade

Kroz ovaj projekat, EUSR ima za cilj proširiti svoju saradnju sa studentima dodiplomskih studija u cijeloj zemlji (uključujući svih osam javnih univerziteta u BiH).

Prvi dio projekta nudi priliku šefu Delegacije i specijalnom predstavniku EU u BiH i ambasadorima zemalja članica EU-a u BiH da se angažuju sa studentima u neformalne razgovore i debate u kojima će, pored njih, učestvovati i dva do tri mlada profesionalca (umjetnici, aktivisti, preduzetnici, pravnici, aktivisti za ljudskih prava) koji već stvaraju pozitivne efekte i promjene u svojim zajednicama, a relevantni su za temu svake od debata. Debate bi pokrivale teme poput ekologije, kulture, turizma, preduzetništva, potencijalni efekat mladih bh. iseljenika po povratku u zemlju, ljudska prava, vladavina prava itd.

Osim razgovora o različitim izazovima sa kojima se bh. mladi suočavaju, cilj ovih debata je i nadovezati se na postojeću kampanju „Oduvijek u srcu Evrope“ gdje želimo prikazati pozitivne primjere i uspjehe mladih širom zemlje. Ukupno bi bilo angažovano do 900 studenata tokom šest zasebnih debata, sa osam javnih univerziteta u BiH (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću) i deset fakulteta u cijeloj zemlji.

Nakon debata, EUSR će odabrati deset timova sa deset fakulteta za učešće u drugoj fazi projekta gdje bi se fakulteti udružili u pet timova (npr. Bihać – Mostar, Banja Luka – Tuzla, Zenica – Sarajevo …) i pridružili se Media Boot Camp-u, nakon čega će svaki tim napraviti video sa osvrtom na različite teme u okviru tematike „Oduvijek u srcu Evrope“.

U završetku projekta planiran je završni događaj sa proglašenjem pobjedničkog tima, koji će potom imati priliku da otputuje u Brisel.

Tokom cijelog projekta EUSR provodi kampanju na društvenim mrežama promovišući projekat i njegove aktivnosti.Europa.ba