Deminiranje i Uništavanje municije

Glavni cilj politike EU kada su u pitanju protivpješadijske mine jeste pružanje pomoći zemljama u kojima su prisutne mine i neeksplodirana minska sredstva u uspostavljanju uslova neophodnih za sigurnost populacije i ekonomski i društveni razvoj. Kako bi to postigla, Evropska unija je uložila napore za dalje pružanje i jačanje međunarodne pomoći za otklanjanje mina kroz stimulisanje implementacije Ugovora o zabrani mina, smanjenje prijetnje koju predstavljaju mine koje se nalaze na tlu i u magacinima, te kroz socijalnu, ekonomsku i medicinsku pomoć lokalnoj populaciji pogođenoj prisustvom mina, te stradalim od mina.

Poštivanje relevantnog zakonodavstva EU i sporazuma u oblasti Pješadijskog i lakog naoružanja (SALW) veoma je poželjno u državama zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija. Tačnije rečeno, zemlje zapadnog Balkana treba da rade na potpunoj usklađenosti sa sljedećim: Zajednička akcija Evropske unije (EU) i Kodeks ponašanja EU za izvoz oružja. Ciljevi ove zajedničke akcije odnose se na borbu protiv i doprinos završetku destabilišućem nakupljanju i širenju lakog naoražanja; doprinos smanjenju postojećih rezervi ovog naoružanja i municije do nivoa koji su u skladu sa legitimnim bezbjednosnim potrebama određene zemlje, te pomoć u rješavanju problema uzrokovanih postojanjem takvih rezervi.

Usljed starosti i hemijske nestabilnosti municije, BiH je suočena sa “potencijalno značajnom prijetnjom po ljudski život zbog postojećih uslova čuvanja i fizičkog stanja zaliha municije”.  Prelazni program za odgovor u okviru Instrumenta za stabilnost za cilj ima rješavanje prijetnje usljed Zaostalih ekspolozivnih naprava iz rata (ERW) u Bosni i Hercegovini putem jačanja kapaciteta vlasti i isntitucija u rješavanju problema sa ERW i omogućivanja uništavanja preostalog ERW-a, na državnom i lokalnom nivou, čime će se obezbijediti veća sigurnost zajednicama te brži odgovor u slučaju incidenata.

 Europa.ba