Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU

Evropska komisija je 29. maja 2019. godine usvojila svoje Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Mišljenje je od ključne važnosti u odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine, potvrda da je EU predana da pruži smjernice i podršku zemlji u provođenju neophodnih reformi na njenom putu ka evropskim integracijama.

Mišljenje identifikuje 14 ključnih prioriteta koje zemlja treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju Evrospkoj uniji; pruža sveobuhvatne smjernice za postepene reforme. Ključni prioriteti obuhvataju područja demokratije/funkcionalnosti; vladavine prava; osnovnih prava; i reforme javne uprave – osnove procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Analitički izvještaj koji je priložen uz Mišljenje, po prvi put, upoređuje situaciju u Bosni i Hercegovini sa standardima koji se primjenjuju u zemljama članicama EU, uključujući pitanja kao što je unutrašnje tržište, javne nabavke, politika konkurentnosti, okoliša, sigurnosti hrane i zaštite potrošača.

Mišljenje pruža čvrstu osnovu za diskusiju u Vijeću Evropske unije koje treba da donese odluku o narednim koracima na putu BiH ka Evropskoj uniji.

Održana konferencija o čistom okolišu i zdravijoj budućnosti

Ambasador EU Johann Sattler istakao je da građani BiH moraju insistirati na rješavanju pitanja zaštite okoliša...

više

Održana debata u Mostaru o učešću građana u demokratskim procesima

Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johann Sattler, bio je domaćin javne debate u Mostaru „Izbori i učešće građana u demokratskim procesima", koju je organizovao Ured Evropske unije u BiH u okviru projekta 'ZAjedno smo EUropa' čiji je cilj potaknuti diskusiju o putu BiH ka EU, a posebno u kontekstu 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Uniji.

više

Održana javna debata „Zajedno smo EUropa“

Ambasador Sattler istakao je da velika većina građana podržava članstvo zemlje u Evropskoj uniji što bi im politički predstavnici trebali o...

više

“Vaše mišljenje o Mišljenju” u Banja Luci: Građani smatraju borbu protiv korupcije prioritetnim pitanjem za BiH

Interaktivni događaj o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji održ...

više


Europa.ba