Report to the European Parliament by the OHR and EU Special Representative for BiH, May – November 2008

Report to the European Parliament by the High Representative of the International Community and the EU Special Representative for Bosnia and Herz...

više

Report to the European Parliament by the OHR and EU Special Representative for BiH, July 2006 – March 2007

Report to the European Parliament by the High Representative of the International Community and EU Special Representative for BiH, July 2006-Marc...

više

Izvještaj OHR-a i specijalnog predstavnika EU za BiH Evropskom parlamentu: juli – decembar 2005

Bosna i Hercegovina (BiH) je u izvještajnom periodu načinila veliku prekretnicu. Kao i u proteklih nekoliko godina, sveobuhvatan cilj međunaro...

više

Izvještaj OHR-a i specijalnog predstavnika EU za BiH Evropskom parlamentu: januar – juni 2005.

U prvoj polovini 2005. godine Bosna i Hercegovina se još više približila i pokretanju pregovora sa EU o Sporazumu o stabilizaciji i pridruži...

više

Izvještaj specijalnog predstavnika EU za BiH i OHR-a Evropskom parlamentu: juni – decembar 2004

U desetoj godini provedbe daytonskog/pariškog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina (BiH) je nastavila da se približava svojim ciljevima evro...

više

Report to the European Parliament by the OHR and EU Special Representative for BiH, January – June 2004

Almost nine years after Dayton , Bosnia and Herzegovina (BiH) is now within reach of NATO’s Partnership for Peace (PfP) and the launch of negot...

više

Report to the European Parliament by the OHR and EU Special Representative for BiH, July – December 2003

During the second half of 2003, the Office of the High Representative (OHR) continued its efforts to oversee implementation of the civilian aspec...

više

Report to the European Parliament by the OHR and EU Special Representative for BiH, January – June 2003

During the first half of 2003, the Office of the High Representative (OHR) continued its efforts to oversee the implementation of the civilian as...

više

Report to the European Parliament by the OHR and EU Special Representative for BiH, January – June 2002

During the first half of 2002, the Office of the High Representative (OHR) continued its efforts to oversee the implementation of the civilian as...

više


Europa.ba