Prethodna pomoć

Prije stupanja na snagu IPA instrumenta 1. januara 2007. godine, pretpristupna pomoć je pružana kroz niz zasebnih instrumenata:

Phare program: pružao je podršku mjerama institucionalne izgradnje i s tim povezanim investicijama u zemljama kandidatkinjama. Također je finansirao mjere kojima se promovira ekonomska i socijalna kohezija i prekogranična saradnja.

ISPA program: bavio se velikim okolišnim i transportnim infrastrukturnim projektima u zemljama kandidatkinjama.

SAPARD program: podržavao je poljoprivredni i ruralni razvoj u zemljama kandidatkinjama.

Turska je također primala pretpristupnu pomoć kroz slične ali zasebne instrumente, budžetske linije i procedure, odnosno kroz pretpristupni instrument za Tursku.

Program CARDS je bio finansijski instrument za zemlje Zapadnog Balkana. Širi cilj programa bila je podrška učešću Zapadnog Balkana u Procesu stabilizacije i pridruživanja (SAP). SAP je temelj EU politike u toj regiji. Namjera mu je promovirati stabilnost u regiji istovremeno olakšavajući udruživanje sa EU.

Postpristupna pomoć

Deset zemalja koje su pristupile EU 2004. godine dobile su tranzicijsku pomoć (Transition Facility) za period 2004-2006, a dobile su je i Bugarska i Rumunija za period 2007-2010. godine.

Završeni su svi programi i projekti koji su vođeni prije 2007. godine.Europa.ba