Napomena o odgovornosti

Evropska komisija održava svoje web stranice kako bi unaprijedila pristup javnosti informacijama o svojim incijativama i uopšte politikama Evropske unije. Naš cilj je osigurati da su informacije na ovoj stranici ažurirane i ispravne. Ako nam ukažete na moguće pogreške mi ćemo pokušati da ih ispravimo.

Međutim, Evropska komisija nije odgovorna za sadržaj materijala na ovoj stranici. Materijali:

  •     sadrže isključivo informacije opšte prirode koje se ne odnose na specifične okolnosti bilo koje individue ili institucije;
  •     nisu uvijek sveobuhvatni, potpuni, tacni ili azurirani;
  •     se ne mogu smatrati stručnim ili pravnim savjetima (Ako trebate konkretan savjet konsultujte se sa relevantnim stručnjakom.).

Molimo vas da imate na umu da vam ne možemo pružiti garancije da on-line dokumenti u potpunosti odgovaraju svojim orginalima ili službeno usvojenim tekstovima, tako da se jedino ona legislativa Evropske unije, koja je objavljena u Službenim novinama Evropskih zajednica, smatra autentičnom.

Neki od dokumenata i multimedijalnih prikaza mogu sadržavati reference ili vas upućivati na organizacije i kompanije koje imaju više informacija o određenom sadržaju. Molim vas da imate na umu da mi ne možemo kontrolisati ili garantovati relevantnost, pravovremenost i tačnost ovih materijala.

Ova napomena nije u suprotnost sa zahtjevima koji proizilaze iz državnih zakona, niti se njom želi ukinuti odgovornost za pitanja, koja možda nisu oslobođena odgovornosti u skladu sa ovim zakonima.Europa.ba