Statistika

Statistički sistem u Bosni i Hercegovini odražava kompleksnu institucionalnu strukturu same države. On obuhvata tri statistička zavoda u BiH, jedan na državnom nivou (ASBiH) i dva na entitetskom nivou: Federalni zavod za statistiku (FZS) i Republički zavod za statistiku Republike Srpske (RZSRS).  Interes EU u pogledu pouzdanih i sveobuhvatinh statističkih podataka na državnom nivou vezan je prvenstveno za proces pristupanja EU koji će zahtijevati analizu napretka u BiH, prije svega u odnosu na zahtjeve u okviru SSP (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju), a zatim i na ekonomske kriterije iz Kopenhagena, te će naposlijetku zahtijevati i oslanjati se na set pouzdanih indikatora na državnom nivou. SSP zahtijeva od BiH razvoj statističkog sistema koji može da obezbijedi blagovremene, pouzdane, objektivne i tačne podatke potrebne za planiranje i praćenje procesa tranzicije i reforme. Trenutno, pripreme u oblasti statistike bilježe umjeren napredak. Sektorska statistika, kao što su nacionalni bilansi prihoda i rashoda, poslovni, te poljoprivredni statistički podaci  zahtijevaju poboljšanja.

Zakon o popisu stanovništva je usvojen u februaru 2012. godine i potom dopunjen amandmanima u januaru 2013. godine, precizirajući da popis bude sproveden u oktobru 2013. godine. Međunarodna posmatračka operacija (IMO) je zaključila da je cjelokupan popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini u 2013. godini proveden u skladu sa međunarodnim standardima.

EU podržava izgradnju kapaciteta statističkog sistema u BIH kroz stalnu pomoć u različitim oblastima statistike, kao što su: makroekonomija, poslovanje, finansije, poljoprivreda, te socijalna statistika. Pored toga, značajna podrška u vidu opreme, tehničke pomoći i aktivnosti međunarodnog monitoringa predviđena je za popis stanovništva i domaćinstava.Europa.ba