Novi dan, bolji zrak

Zagađenje zraka jedan je od najvećih ekoloških problema u Bosni i Hercegovini. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, BiH je među prve tri zemlje u svijetu s najvećom stopom smrtnosti od zagađenja zraka. Procjenjuje se da 558 ljudi na 100.000 umre svake godine u BiH od direktnih posljedica zagađenja zraka, dok se Sarajevo često rangira kao jedan od najzagađenijih gradova na svijetu. Borba protiv zagađenje zraka je od ključne važnosti i zahtijeva hitnu akciju.

Prepoznavši urgentnost ovog problema, Vlada Kantona Sarajevo i Evropska unija pokrenule su kampanju “Novi dan, bolji zrak” u periodu od novembra 2021. do januara 2022. kako bi se promovisale zajedničke aktivnosti i projekti koji se provode na poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo. Kampanja također ima za cilj podizanje svijesti o ulozi koju građani Kantona Sarajevo mogu imati u osiguravanju čistijeg zraka.

Evropska unija, zajedno sa međunarodnim partnerima i Vladom Kantona Sarajevo podržava nekoliko projekata za smanjenje zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo, što uključuje projekte toplinske izolacije zgrada, zamijenu peći kako bi se koristili ekološki prihvatljiviji izvori energije te modernizaciju i obnovu saobraćaja u Sarajevu.

Otklanjanje zagađenja jedan je od stubova Zelenog dogovora koji postavlja viziju za 2050. – viziju svijeta u kojem se zagađenje smanjuje na razine koje više nisu štetne za ljudsko zdravlje. Ovo je također i vodeća vizija za Zelenu agendu za Zapadni Balkan. Na Samitu EU-Zapadni Balkan, koji je održan 6. oktobra 2021. u Sloveniji, dogovoren je Akcioni plan za Zeleni plan za Zapadni Balkan, sa konkretnim mjerama za provedbu Zelene agende, uključujući uklanjanje zagađenja u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, EU je namijenila 9 milijardi eura bespovratnih sredstava za Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan koji ima za cilj potaknuti dugoročni ekonomski oporavak regije, podržati zelenu i digitalnu tranziciju, potaknuti regionalnu integraciju i uzajamno priblližavanje sa Evropskom unijom.

Video: Novi Dan Bolji Zrak – Amel Tuka i ambasador Johann Sattler

Zagađen zrak koji udišu građani BiH negativno utiče na zdravlje ljudi i okoliš.

više

Video: Helem Nejse i #NoviDanBoljiZrak

Video: Helem Nejse i #NoviDanBoljiZrak

više

Video: Projekat zamjene peći

Oko 30.000 domaćinstava u Kantonu Sarajevo koristi ugalj i druga čvrsta goriva za grijanje, čime se značajno ugrožava kvalitet zraka.

više

Video: energetska efikasnost domaćinstava

BiH je jedna od od zemalja u regionu koja najviše troši energije.

više

Video: Projekat utopljavanja javnih zgrada

40 javnih objekata – vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, studentskih domova i zdravstvenih ustanova će biti uključeni u radove na termoizolaciji fasada, zamjeni dotrajale stolarije, ugradnji energetski efikasne rasvjete i poboljšanju sistema grijanja.

više

Video: Projekat obnove tramvajske i trolejbuske mreže

Korištenje javnog prevoza je sve učinkovitije i pristupačnije za sve građane, a značajno utiče na smanjenje zagađenja zraka. ...

više


Europa.ba