Video: Projekat zamjene peći

Oko 30.000 domaćinstava u Kantonu Sarajevo koristi ugalj i druga čvrsta goriva za grijanje, čime se značajno ugrožava kvalitet zraka.
Prelaskom na čistije energente smanjujemo potrošnju energije, štedimo novac i doprinosimo čišćem zraku u našoj okolini.
Vlada Kantona Sarajevo, uz finansijsku podršku Ambasade Švedske i u saradnji sa UNDP Bosnia and Herzegovina, otpočela je projekat subvencioniranja zamjene neefikasnih peći na čvrsta goriva, certificiranim visoko efikasnim pećima.

Europa.ba