Video: Novi Dan Bolji Zrak – Amel Tuka i ambasador Johann Sattler

Zagađen zrak koji udišu građani BiH negativno utiče na zdravlje ljudi i okoliš.

više

Video: Helem Nejse i #NoviDanBoljiZrak

Video: Helem Nejse i #NoviDanBoljiZrak

više

Video: Projekat zamjene peći

Oko 30.000 domaćinstava u Kantonu Sarajevo koristi ugalj i druga čvrsta goriva za grijanje, čime se značajno ugrožava kvalitet zraka.

više

Video: energetska efikasnost domaćinstava

BiH je jedna od od zemalja u regionu koja najviše troši energije.

više

Video: Projekat utopljavanja javnih zgrada

40 javnih objekata – vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, studentskih domova i zdravstvenih ustanova će biti uključeni u radove na...

više

Video: Projekat obnove tramvajske i trolejbuske mreže

Korištenje javnog prevoza je sve učinkovitije i pristupačnije za sve građane, a značajno utiče na smanjenje zagađenja zraka.

više

Video: Premijer KS Edin Forto o projektima za smanjenje zagađenja zraka

Vlada Kantona Sarajevo, u saradnji sa Evropskom unijom i drugim partnerima iz međunarodne zajednice, realizuju važne projekte energetske efikas...

više

Video: Projekat energetske efikasnosti/SERDA

Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa EU, SERDA-om i ostalim partnerima, pruža podršku građanima u utopljavanju stambenih objekata, pod povoljn...

više

Infografika: Sadnja drveća

Da li ste znali da drveće smanjuje temperaturu i nivo zagađenja zraka u urbanim sredinama?

više

Video profesora elektrotehničkog fakulteta u Tuzli, dr. Mirze Kušljugić o zagađenju

Video profesora elektrotehničkog fakulteta u Tuzli, dr. Mirze Kušljugić o zagađenju

više


Europa.ba