Poljoprivreda i ruralni razvoj

U oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, potrebno je uskladiti propise u Bosni i Hercegovini sa pravnom stečevinom EU iz Poglavlja 11, uključujući i Ribarstvo u okviru Poglavlja 13. Osim značajnih iskoraka, još uvijek ostaje dosta posla u ovom sektoru kako bi se Bosna i Hercegovina (BiH) približila EU. Kako se navodi u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH za 2016. godinu, BiH još uvijek mora usvojiti zakone o vinu i o organskoj proizvodnji na razini BiH. Nadalje, potrebno je uskladiti ovlaštene veterinarske i sisteme fitosanitarne kontrole s evropskim standardima u zemlji, te unaprijediti administrativne kapacitete, prvenstveno inspekcijske službe i laboratorije.

Što se tiče Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj, još uvijek se čeka dogovor o uspostavljanju institucionalnih struktura koje bi omogućile zemlji da ostvari koristi od navedenog Instrumenta. Preostaje još i unapređenje administrativnih kapaciteta i struktura za koordinaciju unutar sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Učinkovitost i usklađenost mjera podsticaja s propisima EU i dalje je nedovoljna za povećanje produktivnosti i konkurentnosti sektora. Jednako tako nema ni saglasnosti u vezi pravnog okvira za provođenje poljoprivrednog popisa. Poljoprivredna statistika i poljoprivredni informacijski sistem tek trebaju biti uspostavljeni i konsolidirani u cijeloj zemlji.

Također, još uvijek nisu usklađeni sistemi za upis zemljišta u zemljišne knjige na prostoru cijele zemlje, a potrebno je i dodatno ojačati upravljanje zemljištem.

Prethodna i postojeća pomoć (EU i drugi donatori)

U  okviru IPA I programa (2007-2013), poljoprivreda i ruralni razvoj posebno su podržani kroz projekte sektorske podrške u sklopu IPA 2007, 2008 i 2009. Ranije je pomoć pružana i kroz CARDS program. IPA program pomoći EU je podržao izgradnju kapaciteta i institucija u raznim područjima razvojnih politika, uključujući i pripreme za upravljanje IPA sredstvima, inače poznatim kao Instrument za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju – IPARD, kao i za uspostavljanje Informacijskog sistema za poljoprivredu. Provedeno je pilot istraživanje poljoprivrede kao pripremno testiranje za očekivani poljoprivredni popis. Također je provedeno nekoliko projekata IPA I prekogranične saradnje (CBC) zahvaljujući sredstvima EU koji su podržali razne aspekte sektora u kontekstu prioriteta i ciljeva CBC programa poboljšavajući konkurentnost i rast, te saradnju i partnerstva u susjedstvu i u regiji.

Drugi donatori aktivni u ovom sektoru su USAID, Svjetska banka, Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), Njemačka, Italija, Nizozemska, Španija, Republika Češka i drugi.

Postojanje cjelodržavnih strategija jeste ključni preduslov koje zemlja treba ispuniti za mogućnost korištenja finansijske pomoći u okviru IPA-e II. Ova oblast nije bila obuhvaćena IPA II programskim okvirom (2014-2017) zbog izostanka ispunjavanja preduslova od strane zemlje korisnice, prije svega zbog nepostojanja Strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine koji je usvojen tek početkom 2018. godine. Provedbom ovog Strateškog plana za cijelu zemlju, poljoprivredno-prehrambeni subjekti i ruralne zajednice u zemlji bi ostvarili višestruke koristi, kako zbog koherentnijeg i strateškog pristupa sektoru tako i zbog moguće finansijske podrške Evropske unije u okviru IPA-e II (2018-2020) s ciljem reforme i jačanja konkurentnosti ovog sektora, uključujući sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni sektor.

Sredstva iz IPA-e II koja mogu biti dostupna ovim sektorima se ne odnose na IPARD sredstva. Da bi zemlja pristupila finansijskoj pomoći u okviru IPARD-a, neophodno je da ispuni složene uslove za uspostavljanje IPARD sistema i akreditovanje od strane Evropske komisije za upravljanje fondovima EU. To može da se desi u kasnijim fazama pristupanja Evropskoj uniji, nakon što zemlja postigne dogovor o uspostavljanju sistema i ostvari napredak u zahtjevnim pripremnim procesima.

U načelu, IPA II pomoć se programira na godišnjem nivou u saradnji sa svim relevantnim akterima te se, kao i do sada, posredstvom naših provedbenih partnera, usmjerava ka korisnicima – u ovom slučaju su to poljoprivredni proizvođači, poljoprivredno-prehrambeni subjekti, ruralne zajednice, kao i institucije u smislu izgradnje njihovih kapaciteta. IPA II pomoć će koristiti zemlji za potrebe njene bolje pripremljenosti za naredne faze približavanja EU, uključujući IPARD.Europa.ba