Ključni datumi

15. decembar 2022.: Lideri Evropske unije su jednoglasno odlučili da Bosni i Hercegovini dodijele status kandidata za članstvo u EU.

12. oktobar 2022.: Evropska komisija ocjenjuje reforme na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i preporučuje kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu.

jun 2022.: Evropsko vijeće potvrđuje svoju spremnost da Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata i poziva Evropsku komisiju da izvijesti o implementaciji 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju s posebnom pažnjom na one prioritete koje čine značajan set reformi.

oktobar 2020.: Evropska komisija usvaja Ekonomski i investicioni plan za podršku i približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.

februar 2020.: Komisija je predstavlja revidiranu metodologiju kako bi se pokrenuo proces proširenja sa snažnijim političkim vodstvom i na vjerodostojniji, predvidljiviji, dinamičniji način.

decembar 2019.: Vijeće EU usvaja zaključke o Mišljenju Komisije, podržavajući u Mišljenju 14 ključnih prioriteta kao uslove koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi je preporučili za otvaranje pristupnih pregovora.

maj 2019.: Evropska komisija objavljuje Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, uključujući i 14 ključnih prioriteta.

februar 2018.:
– Vlasti Bosne i Hercegovine uručuju predsjedniku Junckeru i komesaru Hahnu odgovore na Upitnik.
– Evropska komisija usvaja svoju strategiju za “Kredibilnu perspektivu proširenja i pojačan angažman sa Zapadnim Balkanom”.

maj 2018.: Samiti EU i Zapadnog Balkana se ponovo pokreću počevši sa samitom održanim u Sofiji, tokom kojeg su lideri potvrdili evropsku perspektivu regiona i odredili niz konkretnih koraka za jačanje saradnje u oblastima povezivanja, sigurnosti i vladavine prava.

decembar 2016.: Uručen Upitnik Evropske komisije Bosni i Hercegovini.

septembar 2016.: Vijeće EU poziva Evropsku komisiju da podnese svoje mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

februar 2016.: Bosna i Hercegovina podnosi zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji.

jun 2015.: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH stupa na snagu.

septembar 2011.: Jačajući ulogu Evropske unije u zemlji, šef Delegacije EU u BiH preuzima također i funkciju specijalnog predstavnika EU u BiH.

decembar 2010.: Uveden bezvizni režim putovanja na područje Šengena za sve građane BiH koji imaju biometrijski pasoš.

juli 2008.: BiH i Evropska komisija potpisuju Finansijski sporazum o državnom programu za Instrument pretpristupne pomoći (IPA) za 2007. godinu.

juli 2008.: Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima stupa na snagu.

juli 2008.: Evropska komisija i BiH potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Prijelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima.

juli 2008.: Evropska komisija predstavlja Mapu puta kojom se postavljaju referentne vrijednosti za ukidanje viznog režima.

maj 2008.: Pokrenut dijalog o ukidanju viznog režima.

februar 2008.: Bosna i Hercegovina potpisala Okvirni sporazum o IPA fondovima.

februar 2008.: Vijeće usvojilo novo Evropsko partnerstvo.

januar 2008.: Sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji stupaju na snagu.

decembar 2007.: Nakon procjene komesara za proširenje Ollija Rehna da između političkih vođa u BiH postoji dovoljna mjera usaglašenosti po pitanju reformi, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom.

decembar 2006.: Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno okončani, ali Sporazum ne može biti parafiran i formalno zaključen usljed nedostatka napretka u ključnim reformama.

novembar 2005.: Pregovori o SSP-u između EU i BiH su službeno pokrenuti.

oktobar 2005.: Evropska komisija procjenjuje da je BiH ostvarila zadovoljavajući napredak u provođenju reformi iz Studije izvodivosti i preporučuje otpočinjanje pregovora o SSP-u.

jun 2004.: EU usvaja prvo Evropsko partnerstvo za BiH (izmjenjeno 2006.).

novembar 2003.: Evropska komisija izrađuje Studiju izvodivosti kojom procjenjuje kapacitet BiH da provede eventualni budući SSP. Studija zaključuje da se sa pregovorima treba početi kada BiH ostvari napredak po pitanju 16 ključnih prioriteta.

jun 2003.: Samit u Solunu; PSP je potvrđen kao politika EU prema Zapadnom Balkanu. Potvrđena je EU perspektiva za zemlje tog regiona.

2001.: Prva godina novog CARDS programa, posebno dizajniranog za potrebe zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP).

novembar 2000.: Samit u Zagrebu; EU i zemlje zapadnog Balkana (uključujući BiH) službeno usvajaju PSP.

jun 2000.: Evropsko vijeće izjavljuje da su sve zemlje Stabilizacije i pridruživanja “potencijalni kandidati” za članstvo u EU.

maj 1999.: EU predlaže novi Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP) za pet zemalja Jugoistočne Evrope, uključujući BiH.

jun 1998.: Uspostavlja se Konsultativna radna grupa EU-BiH.

1997.: Regionalni pristup: EU uspostavlja političke i ekonomske uslove za razvijanje bilateralnih odnosa.

 Europa.ba