Struktuisani dijalog

Struktuisani dijalog o pravosuđu je mehanizam Evropske komisije. Cilj mu je da unaprijedi struktuisane odnose vladavine prava s državama potencijalnim kandidatima za članstvo. Struktuisani dijalog će pomoći Bosni i Hercegovini da konsoliduje nezavistan, efikasan i profesionalan pravosudni sistem. Istovremeno, Dijalog pomaže da zemlja napreduje na putu prema EU.

Struktuisani dijalog je pokrenuo komesar Fuele, prvi sastanak Struktuisanog dijaloga EU i BiH o pravosuđu održan je 6. i 7. juna 2011. godine.

 

Dokumenti

Preporuke

Saopštenja za javnost

IzvještajiEuropa.ba