Aneks VII, izbjegla i raseljena lica

Tokom rata koji je otpočeo u proljeće 1992. godine, više od polovine predratne domicilne populacije, tj. oko 2.2 miliona ljudi, napustilo je svoja predratna ognjišta u Bosni i Hercegovini. Od tog broja, više od million ljudi napustilo je zemlju i zatražilo izbjeglički status u inostranstvu, dok je ostatak bio raseljen unutar zemlje. Osim razornih posljedica koje je rat imao po ljude, skoro 420,000 domova, odnosno, skoro polovina stambenih jedinica u zemlji djelimično su ili potpuno uništeni. Značajna sredstva su uložena u obnovu kuća, osnovnih komunalija i socijalne infrastrukture. Ipak, uprkos dobrim rezultatima i dalje postoje značajni izazovi.

Strategija Aneksa VII za BiH identifikuje hitne potrebe više od 100,000 raseljenih lica, izbjeglica i drugih lica pogođenih ratnim dejstvima za koja rješenje još uvijek nije pronađeno. Mnogi od njih spadaju u kategoriju naročito ugroženih i traumatizovanih lica, žive u nehumanim uslovima u raseljenju i zahtijevaju posebnu pažnju zbog situacije u kojoj se nalaze. Otprilike 7.000 raseljenih lica (RL) još uvijek živi u kolektivnom, privremenom smještaju. U mnogim slučajevima takav smještaj podrazumijeva tek najosnovnije životne uslove, gdje porodice raseljenih lica dijele kuhinjske i sanitarne prostorije. Pored toga, Bosna i Hercegovina mora da se pozabavi i pitanjem nekoliko hiljada izbjeglica i azilanata iz inostranstva, prvenstveno iz susjednih zemalja.

Kao dio stalnih napora koji se ulažu u iznalaženje trajnih rješenja za izbjegla i raseljena lica, kako u zemlji, tako i na regionalnom nivou, podrška EU za BiH za uspostavljanje osnovnih principa u koordinaciji aktivnosti, usklađivanje politika i planova BiH vlade sa međunarodnom zajednicom u oblasti stambene politike, rekonstrukcije i razvoja biće od ključnog značaja i conditio sine qua non za novi pristup u iznalaženju trajnog rješenja, te rješavanje pitanja socijalne uključenosti i dobrostanja.Europa.ba