Zapošljavanje

Socijalno-ekonomska situacija u zemlji zahtijeva finansijsku podršku u borbi protiv visoke stope nezaposlenosti. Visoka stopa nezaposlenosti i dominacija neformalnog sektora ekonomije stvaraju prepreke socijalnom i ekonomskom oporavku zemlje. Prema MIPD-u, predpristupna pomoć za BiH treba da bude usmjerena na pružanje podrške za usvajanje aktivnih mjera za tržište radne snage s ciljem borbe protiv nezaposlenosti, prvenstveno dugoročne nezaposlenosti, smanjenje fragmentisanosti tržišta rada, te bolju mobilnost.

Sistem organizovanja službi za zapošljavanje u skladu je sa principom organizacije BiH koja je definisana Ustavom Bosne i Hercegovine. Na državnom nivou, uspostavljena je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, dok su Biroi za zapošljavanje uspostavljeni na nivou Entiteta i Brčko distrikta. U FBiH, službe za zapošljavanje djeluju na kantonalnom nivou. Zakoni  koji regulišu rad javih službi za zapošljavanje pružaju mogućnost agencijama za zapošljavanje, osnovanim od strane fizičkih lica i pravnih lica u RS i Brčko distriktu, te od strane pravnih lica u FBiH, da obavljaju djelatnost vezanu za posredovanje pri zapošljavanju.

Fokus EU u oblasti radne snage i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini je na sljedećem:

  • Izgradnja kapaciteta institucija nadležnnih za pitanje rada i zapošljavanja kako bi postale bolji savjetodavci za lica koja aktivno traže zaposlenje.
  • Promocija standarda sigurnosti i zdravlja na radu u Bosni i Hercegovini.
  • Bolja mobilnost radne snage.
  • Usklađivanje zakonodavstva u oblasti rada.
  • Aktivne mjere za tržište rada nasuprot pasivnim mjerama.
  • Bolji socijalni dijalog. 


Europa.ba