Arhiva dokumenata EUSR u BiH

Ovdje možete pregledati arhivu saopštenja za javnost, govora, intervjua/članaka, materijala sa konferencija za medije kao i izvještaje prema institucijama EU izdatih od strane Specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) do novembra 2011.Europa.ba