Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH

Adebayo Babajide
zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Adebayo Babajide preuzeo je dužnost zamjenika šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini 16. jula 2023. godine. Kao alumnist Evropskog koledža u Brižu, započeo je svoju karijeru u vanjskim poslovima pri Ministarstvu vanjskih poslova Austrije radeći u timu zaduženom za koordinaciju pristupnih pregovora njegove zemlje Evropskoj uniji. Adebayo se pridružio službama za vanjske poslove EU 1997. godine, sa zaduženjima u različitim oblastima, uključujući trgovinske pregovore, razvojnu saradnju, proširenje, kao i neširenje oružja i razoružanje, te funkciju predsjedavajućeg Radne grupe Vijeća EU. Ranije je bio na pozicijama na Jamajci, u Albaniji i UN-u (u Beču i Njujorku). Prije prelaska u Sarajevo, radio je kao šef Odsjeka za političke poslove Delegacije EU u Londonu, gdje je pomogao u njenom uspostavljanju nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije 31. januara 2020.Europa.ba