Putujte u EU

Od decembra 2010. godine, državljani Bosne i Hercegovine, nosioci biometrijskih pasoša, mogu putovati bez vize u zemlje Šengena, Bugarsku, Rumuniju, Kipar i Hrvatsku. Nosiocima nebiometrijskih pasoša biće potrebna viza.

Ukoliko trebate da aplicirate za vizu, molimo vas da kontaktirate odgovarajuće konzularno predstavništvo zemlje-članice EU u koju želite da putujete.

Dodatne informacije u vezi sa bezviznim režimom dostupne su na internet stranicama Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva spoljnih poslova BiH.

Da biste dobili detaljne informacije o putovanju u Evropi, pogledajte publikaciju Putujmo Evropom 2013-14.

Dodatne informacije o viznom režimu Evropske unije su dostupne na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htmEuropa.ba