Reportaže o Evropskoj uniji

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR), u saradnji sa svim javnim emiterima u Bosni i Hercegovini (BiH) i web-portalima iz cijele zemlje, pokrenuo je poseban program medijskih izvještaja sa ciljem informiranja građana Bosne i Hercegovine o uticaju evropskih integracija na značajna pitanja u ovoj zemlji kao i na kvalitet života danas i u budućnosti.

Javni emiteri i web-portali, uz podršku Ureda EUSR-a, će pripremati priloge u vezi sa evropskim integracijama, kao što su npr. odgovornost BiH u prema Energetskoj zajednici. Izvještaji će, također, obrađivati i tehničke probleme procesa integracija, kao što su potreba BiH da razvije interni mehanizam koordinacije za pitanja u vezi EU, Nacionalni program evropskih integracija, kao i prioritete koji moraju biti ispunjeni kako bi Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju u potpunosti stupio na snagu.

Vijesti iz ovog projekta će biti dijelom glavnih informativnih emisija Radio-televizije Bosne i Hercegovine, Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Republike Srpske. Oni će biti emitirani i na radiju i na televiziji. Kada su u pitanju web-portali, izvještaji će, također, biti dostupni na: avaz.ba, krajina.ba, blic.rs, bljesak.info, 6yka.com, dnevni-list.ba, depo.ba, infobrcko.com, klix.ba, frontal.ba i oslobodjenje.ba.

Izvještaji su u nastavku:

Televizijske reportaže o pitanjima u vezi sa Evropskom unijom - Faza IX

21.03.2015 - Korupcija u javnim nabavkama (BHT)

15.03.2015 - Sloboda medija u Švedskoj (RTRS)

15.03.2015 - EU fondovi u Srbiji (FTV)

14.03.2015 - EU fondovi za kulturu (BHT)

09.03.2015 - Uloga sistema socijalne zaštite (BHT)

08.03.2015 - Zaštita potrošača u Srbiji (FTV)

01.03.2015 - Nova EU inicijativa za BiH (FTV)

28.02.2015 - Sloboda medija (RTRS)

22.02.2015 - Sloboda medija u Crnoj Gori (BHT)

22.02.2015 - Mediji u BiH- sloboda pristupa informacijama (FTV)

Pogledajte arhivu svih reportažaEuropa.ba