Socijalna uključenost

Socijalni plan EU počiva na Strategiji rasta EU do 2020. godine koja je inicirana 2010. godine s ciljem da EU postane čvrsta, održiva i inkluzivna ekonomija, sposobna za održiv ekonomski rast, sa više boljih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom. Proces socijalne uključenosti sastoji se od niza alatki koje državama članicama mogu pomoći da unaprijede svoje politike u oblasti smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti.

Socijalna politika Evropske unije ima za cilj da:

 • promoviše zaposlenost,
 • poboljša životne i radne uslove,
 • obezbijedi odgovarajući nivo socijalne zaštite,
 • omogući dijalog sa socijalnim partnerima,
 • razvije ljudske resurse za obezbjeđenje visokog i održivog stepena zaposlenosti i
 • usvoji mjere za borbu protiv isključenosti.

Kratkoročni prioriteti u Bosni i Hercegovini obuhvataju sljedeće:

 • modernizovati sistem socijalne zaštite, prvenstveno za porodice sa djecom, penzionere i lica s invaliditetom. Cilj je održavanje osnovnog nivoa prava za građane širom Bosne i Hercegovine;
 • obezbijediti pristup zdravstvenoj zaštiti putem pružanja osnovnih zdravstvenih usluga svim građanima;
 • unaprijediti proces planiranja budžeta u svim agencijama zaduženim za društvenu koheziju, obezbjeđujući minimalan nivo prihoda za ugrožene kategorije građana;
 • vršiti koordinaciju i unaprijediti dječiju zaštitu širom zemlje;
 • uspostaviti efikasnje i usklađene politike u domenu rada i smanjenja nezaposlenosti; i
 • omogućiti povratnicima reintegraciju i pristup socijalnim uslugama na koje imaju pravo.

Između 1996. i 2004. godine, oko 30,000 stambenih jedinica je obnovljeno sredstvima pomoći EU, otvoreno je oko 4, 500 radnih mjesta, te sprovedeno oko 1,128 tehničkih infrastrukturnih projekata, ukupne vrijednosti od oko 0.5 milijardi EUR.

Trenutno, podrška EU u ovoj oblasti usmjerena je na izgradnju kapaciteta u relevantnim institucijama, unapređenje životnih uslova za najugroženije kategorije, uključujući djecu, žene, lica s invaliditetom, te finansiranje Akcionog plana za romsku populaciju koji se odnosi na smještaj, zapošljavanje, obrazovanje i zdravlje.

omogućiti povratnicima reintegraciju i pristup socijalnim uslugama na koje imaju pravo.Europa.ba