Reforma javne uprave

Poznato je da je javna uprava u Bosni i Herecegovini velika, složena, sa nadležnostima koje se često preklapaju uz dupliciranje funkcija i nejasnu podjelu odgovornosti po različitim nivoima vlasti. Administrativnu strukturu u zemlji je potrebno znatno ojačati kako bi ona mogla efektivno odgovoriti zahtjevima procesa evropskih integracija. Proces refome javne uprave nema neophodnu političku podršku potrebnu za modernizaciju uprave, ne samo u svjetlu evropskih integracija, već primarno, s ciljem zadovoljenja očekivanja građana i poslovne zajednice.

Sistem javne uprave u zemlji nije predmet EU acquis-a, međutim, poboljšanja u upravi predstavljaju jedan od ključnih faktora za uspješan proces evropskih integracija gdje javna uprava treba da funkcioni[e u skladu sa principima profesionalnosti, odgovornosti, političke neutralnosti, efikasnosti i efektivnosti, kako bi zemlja mogla preuzeti obaveze članstva.

Stoga je EU prvenstveno pružala podršku ključnoj instituciji u ovom procesu reforme – Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave, ali i procesima vezanim za reformu državne službe i upravljanje ljudskim resursima, e-Vladu, strateško planiranje i koordinaciju politika, upravljanje javnim finansijama, javne nabavke i borbu protiv korupcije, prevenstveno kroz jačanje institucija, savjetovanje u oblasti politika i omogućavanje izgradnje sposobnosti i kapaciteta državnih službenika u navedenim oblastima.Europa.ba