Unutarnja organizacija

Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) upošljavaju 151 uposlenika, od čega 39 strana i 112 državljana BiH. Pored kabineta ambasadora, tu su i sljedeći odjeli: Politički odjel, Pravna služba, Odjel za vladavinu prava, Odjel za komunikacije, Odjel operacija, Odjel za ugovore, financije i reviziju, Izvršni odjel, te administrativni odjeli Delegacije Evropske unije i EUSR-a.

Ambasador Johann Sattler
šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini

Adebayo Babajide
zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Aurelie Valtat
šef Sekcije za europsku integraciju, politička i ekonomska pitanja (Delegacija EU u BiH)

Elisabet Tomasinec
šef Političkog odjela (EUSR u BiH)

Stefano Ellero
šef Kooperacija (Delegacija EU u BiH)

Karel Lizerot
šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave (Delegacija EU)

Gilles Rebattet
šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu (Delegacija EU)

Gianluca Vannini
šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju (Delegacija EU)

Ferdinand Koenig
šef Odjela za komunikacije i glasnogovornik

Branka Bajić
šef Pravne službe (EUSR u BiH)

Alfredo Strippoli
šef Odjela za vladavinu prava (EUSR u BiH)

George Katsoulis
šef Odjela za financije, ugovore i reviziju (Delegacija EU)

Joelle Lepot
zamjenica šefa Odjela za financije, ugovore i reviziju (Delegacija EU)

Simone Guerrini
šef Regionalnog ureda u Banjoj Luci

Bernard Schelfaut
šef Odjela za administraciju (Delegacija EU)

Aida Žunić
šef Odjela za financije i administraciju EUSR-a

Joeri Maas
šef izvršnog OdjelaEuropa.ba