Video: Projekat energetske efikasnosti/SERDA

Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa EU, SERDA-om i ostalim partnerima, pruža podršku građanima u utopljavanju stambenih objekata, pod povoljnijim uvjetima, a sve s ciljem omogućavanja boljeg kvaliteta života i manjih računa za struju za građane KS.

Projekti energetske efikasnosti smanjuju potrošnju čvrstih goriva što doprinosi poboljšanju kvalitete zraka.

Kroz projekat GEFF, Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj i Republika Austrija podržale su više od 3000 domaćinstava u BiH kako bi se poboljšala energetska efikasnost.

Rezultat projekta je smanjenje emisija CO2 za 2700 tona!

Europa.ba