Video: Projekat utopljavanja javnih zgrada

U sklopu kampanje “Novi dan, bolji zrak”, 40 javnih objekata – vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, studentskih domova i zdravstvenih ustanova će biti uključeni u radove na termoizolaciji fasada, zamjeni dotrajale stolarije, ugradnji energetski efikasne rasvjete i poboljšanju sistema grijanja.
Ovaj projekat koji se finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije i kreditnim sredstvima EBRD će doprinijeti energetskoj efikasnosti objekata, što će u konačnici rezultirati  čišćim zrakom i manjom potrošnjom električne energije.

Europa.ba