EU jača zaposlenost mladih na Zapadnom Balkanu sa 10 miliona eura za mala i srednja preduzeća

EU pruža podršku u sklopu inicijative „EU za zapošljavanje i preduzetništvo mladih“ koja se provodi u okviru Instrumenta za razvoj i inov...

više

Zaključci Evropskog vijeća, 17. – 21. jula 2020.

Evropsko vijeće 21. jula 2020. usvojilo je zaključke o planu oporavka i višegodišnjem finansijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

više

Dan međunarodnog krivičnog pravosuđa: izjava visokog predstavnika Josepa Borrella u ime Evropske unije

Na datum 17. jula obilježava se godišnjica donošenja Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda iz 1998. Tim povodom EU ponovno ističe svo...

više

Europska komisija redizajnirala portal „Iznesite svoje mišljenje”

Europska komisija danas je pokrenula redizajnirani portal „Iznesite svoje mišljenje”. Na toj internetskoj platformi svi građani, među osta...

više

Međunarodni dan podrške žrtvama torture: Izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Evropske unije Josepa Borrella

Na Međunarodni dan podrške žrtvama torture odajemo počast žrtvama torture i drugog okrutnog, nečovječnog i poniž...

više

Odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 u energetskom sektoru EU: Vijeće EU usvojilo zaključke

Vijeće ističe ključnu ulogu energetskog sektora u ekonomskom oporavku EU i napominje da evropska ekonomija treba postati zelenija te raspolaga...

više

Proračun EU za 2021.: godišnji proračun usmjeren na europski oporavak

Komisija predlaže dodjelu 1,9 milijardi eura za pretpristupnu pomoć našim susjedima, među ostalim na zapadnom Balkanu...

više


Europa.ba