Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije Valentina Inzka o putu BiH ka EU i ulozi regionalne saradnje

Kao što mnogi od vas znaju prošle godine tokom posjete ministra vanjskih poslova, Ahmeta Davutoglua, u Sarajevu je ot...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU na Okruglom stolu o evropskoj integraciji – Mini-balkanski samit 2010

Ova godina ima izuzetno mjesto u historiji jugoistočne Evrope. Zemlje koje su decenijama bile zaglibljene u nepovjerenj...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU na Okruglom stolu o evropskoj integraciji – Mini-balkanski samit 2010

Ova godina ima izuzetno mjesto u historiji jugoistočne Evrope. Zemlje koje su decenijama bile zaglibljene u nepovjerenj...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na seminaru IEDC – Bledske škole menadžmenta o izazovima transformacije BiH

U nekoliko navrata do sada imao sam priliku da učestvujem na seminarima koje organizira Bledska škola menadžmenta i u...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na seminaru IEDC – Bledske škole menadžmenta o izazovima transformacije BiH

U nekoliko navrata do sada imao sam priliku da učestvujem na seminarima koje organizira Bledska škola menadžmenta i u...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije Valentina Inzka članovima Evropske akademije

Na ovakvim skupovima, u okviru akademskog kulturnog miljea i uz prisustvo velike doze osjećaja za više ciljeve , uobi...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Evropske unije Valentina Inzka članovima Evropske akademije

Na ovakvim skupovima, u okviru akademskog kulturnog miljea i uz prisustvo velike doze osjećaja za više ciljeve , uobi...

više

Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzkana političkom simpozijumu u Alpbachu

Kada sam se prošle godine obratio na simpozijumu u Alpbachu, prilikom obilježavanja dvadesete godišnjice Godine revolucija, naveo sam da su u ...

više

Govor visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na komemoraciji žrtvama srebreničkog genocida

Poštovane majke i žene Srebrenice, draga rodbino, braćo i sestre, poštovani ožalošćeni narode. Ovdje smo se okupi...

više


Europa.ba