Imajući u vidu jedinstvenost i različitosti kulture u Bosni i Hercegovini, smatrate li da bi se u svijetu moralo znati mnogo više o bh. kulturi?

Imajući u vidu jedinstvenost i različitosti kulture u Bosni i Hercegovini, smatrate li da bi se u svijetu moralo znati...

više

Šta bi, po vašem mišljenju, bio ključni faktor za zaustavljanje „odliva mozgova“ iz BiH?

Šta bi, po vašem mišljenju, bio ključni faktor za zaustavljanje „odliva mozgova“ iz BiH?

više

Šta mislite o nedavnim protestima? Mogu li promijeniti nešto?

What do you think of recent protests? Do they change anything?

više

Smatrate li da je predstojeći popis stanovništva neophodan BiH?

Smatrate li da je predstojeći popis stanovništva neophodan BiH?

više

Kakav će, po vašem mišljenju, biti uticaj pristupanja Hrvatske u EU po Bosnu i Hercegovinu?

Kakav će, po vašem mišljenju, biti uticaj pristupanja Hrvatske u EU po Bosnu i Hercegovinu?

više

Mislite li da su mediji u BiH nezavisni?

Mislite li da su mediji u BiH nezavisni?

više

Kakvo je vaš mišljenje o evropskoj perspektivi BiH?

Kakvo je vaš mišljenje o evropskoj perspektivi BiH

više

Kakvo je vaš mišljenje o evropskoj perspektivi BiH?

Kakvo je vaš mišljenje o evropskoj perspektivi BiH?

više


Europa.ba