Ambassador Peter Sørensen presents his credentials to the BiH Presidency, officially begins mandate

The European Union is committed to helping a sovereign, secure and prosperous Bosnia and Herzegovina move along the path towards full EU membersh...

više

12 000 nevladinih organizacija u BiH ne garantuju funkcionalno civilno društvo- potrebno je više transparentnosti i dijaloga između vladinog i nevladi

“Razvijeno civilno društvo i njegovo učešće u procesu donošenju odluka predstavlja kamen temeljac funkcionionalne...

više

Inkluzija Roma u BiH je evropsko pitanje

U nastojanju da se poboljšaju ekonomski uslovi i socijalna inkluzija Roma, Evropska komisija je organizovala sveobuhvatnu jednodnevnu radionicu ...

više

Delegacija Evropske unije u BiH će 4. jula biti domaćin Seminara o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu

Kako bi se identifikovali načini za napredak u poboljšanju položaja romske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vlada Bos...

više

Komesar Štefan Füle otvara Struktuisani dijalog o pravosuđu u okviru PSP između EU i BiH, 6. juna

Evropski komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan Füle stiže u Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak.

više


Europa.ba