Delegacija Evropske unije u BiH će 4. jula biti domaćin Seminara o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu

Kako bi se identifikovali načini za napredak u poboljšanju položaja romske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vlada Bosne i Hercegovine i Evropska komisija organizuju seminar o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak, 4. jula u Sarajevu.

Cilj seminara je razgovar o prioritetima politke i konkretnim izazovima za učinkovito poticanje integracije građana koji pripadaju romskoj zajednici.

Gđa Saliha Džuderija, pomoćnik ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, i g. Pierre Mirel, direktor za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje će kopredsjedavati seminarom na kojem će učestvovati predstavnici lokalnih vlasti, nevladine organizacije kao i predstavnici međunarodne zajednice.

Na početku seminara, obratiće se i g. Nedžad Jusić, predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina, gđa Sanela Bešić, predsjednica Roma Decade Watch i g. Andrzej Mirga, viši savjetnik za pitanja Roma i Sinta u Uredu OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava.

Pozivamo sve medije da proprate otvaranje seminara koji će se održati u prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH (Skenderija 3a) s početkom u 09:00 sati.

Europa.ba