Ove godine Izvještaj o napretku za BiH ocijenjen je kao ”najgori za BiH do sada”. Da li će ovo biti poticaj za lokalne vlasti da konačno poduzmu potrebne mjere kako bi se zemlja vratila na put ka EU?

Umihana Krličević – Omerović,  Tešanj

Smatram da institucije i građani u BiH još uvijek nemaju dovoljno razvijenu svijest, kao ni unapređeno znanje za iskorištavanje fondova koje nam nudi EU. Krenuvši od lokalnih nivoa vlasti, može se primjetiti da povremeno obučavaju svoje kadrove za iskorištavanje navedenih potencijala, ali to još uvijek nije u dovoljnoj mjeri. Formiranje jedinica za adekvatnu kontrolu obrazovanim i osposobljenim kadrovima dovelo bi do boljeg iskorištavanja fondova EU. Nadam se da će ovi izbori iznijeti dovoljno osvještene, obrazovane i sposobne kadrove koji će moći Izvještaj EK o napretku ta BiH prepoznati kao lampicu upozorenja, te da će BiH u narednim godinama znatno povećati broj aplikacija/projekata i iskoristiti mnogo efikasnije EU fondove.

Dijana Kunić,  Sarajevo

Sumnjam. Izbori nisu rješili ništa. Ponovo su ponuđene iste političke opcije kao i izbori su vratili gotovo iste ljude s jednakim političkim idejama. Opet možemo očekivati isto, a to je nastavak borbe za vlast i pozicije u vlasti s malo pridavanja pažnje vraćanju BiH na put prema članstvu u EU. Čak štaviše, imam utisak da mnogi političari zaziru od približavanja Bosne i Herzegovine Evropskoj uniji jer bi time njihovi potezi bili pod još većom lupom. Članstvo u EU bi donijelo viši nivo vladavine zakona. Od ulaska u EU u Hrvatskoj je zbog korupcije uhapšeno dosta visoko rangiranih dužnosnika. Nivo korupcije u Bosni i Hercegovini je ogroman kako ocjenjuju izvještaji i analize međunarodnih posmatrača. Nije tajna da postoji korupcija u BiH. Iz tog razloga, lokalni političari nemaju motivaciju da se ubrza process EU integracija. Umjesto toga, mogu odugovlačiti, koristeći komplicirani ustav države kao pokriće, i čekati posebne ustupke od EU. A jednom kad dobiju takve ustupke, sebi će također pripisati zasluge za to. Stanje čini gorim i činjenica da još uvijek nema dovoljno snažnog civilnog društva za obavljanje watch-dog funkcije u našoj zemlji, posebno kada su u pitanju naše politike i političari.

Iris Hadžiosmanović, Jajce

Dosadašnja vlast u Bosni i Hercegovini je definitivno podbacila u slučaju evropskih integracija. Nadam se da će nova vlast promijeniti ključne stvari kako bi BiH se konačno pokrenula sa mrtve tačke i krenula ka evropskom putu i napretku. Iskreno se nadam da na napredak zemlje nećemo čekati dugo. Nadam se da će se stvari mijenjati na bolje u što bržem roku. Optimista sam da će idući Izvještaj o napretku biti itetako povoljniji.

Europa.ba