Evropska unija u BiH nedavno je predstavila “Sporazum za rast i zapošljavanje”. Prema Vašem mišljenju, koji će to biti zadaci nove vlade, kojima bi se smanjila nezaposlenost i oživila ekonomija u BiH?

Danijela Vinš,  Zenica

Nova vlada, kao i sve prethodne, samo će pričati o programu reformi i pokrenuti površne inicijative koje se neće baviti ekonomskim rastom i problemom nezaposlenosti. Manje-više sve političke opcije – na papiru – imaju ozbiljne planove, ali u stvarnosti niti jedna ne nastoji prenijeti ono što je na papiru u praksu. Rješenje je vrlo jednostavno. Sve bi bilo moguće kada bi prestali kočiti jedne druge i koristiti subjektivne metode poput mjesta porijekla, političkog ili religijskog opredjeljenja u odlukama vezanim za zapošljavanje i ekonomiju. Niti jedna odluka se ne donosi isključivo na osnovu zasluga. Jedna od reformi može biti: zaposliti ljude koji su u mogućnosti da zaista rade posao, i učiniti da korištenje bilo kakvih subjektivnih kriterija bude nezakonito.

Aleksandra Savić,  Mostar

Nove vlade koje će biti formirane treba prvenstveno da se fokusiraju na podršku privatnim inicijativama i NVO sektoru. Također, potrebno je povećanje domaćih i stranih investicija, reforme javnog sektora, te poduzimanje koraka u podršci ruralnom razvoju i kulturnom turizmu. Programu reformi treba dati prioritet inicijativama za poboljšanje investicijske klime. Investitori su zaustavljeni administrativnom džunglom i naknadama koje moraju platiti prije nego što mogu ostvariti bilo koji od svojih investicijskih planova. Javni sektor mora smanjiti ogromni administrativni aparat. Na kraju, pored potrebnih restrukturiranja neprofitabilnih organizacija i industrija, neophodno je da se fokusiramo na komparativne prednosti koje BiH ima u odnosu na okruženje i ekonomiju Evrope, a to su definitivno ruralni razvoj i turizam, sa fokusom na kulturni turizam.

Nikola Čvoro, Pale

Prva stvar na kojoj se mora raditi je politička stabilnost i stavljanje sitnog politikanstva po strani, s obzirom da je to jedini način smanjenja stope nezaposlenosti i oživljavanje ekonomije kroz inostrane investicije. Samo na ovaj način se može stvoriti stabilna atmosfera za investitore. Mora se olakšati poslovanje. Otvaranje firmi treba biti olakšano. Sve administrativne poteškoće trebaju biti otklonjene.

Europa.ba