Govor specijalnog predstavnika EU/visokog predstavnika na javnoj debati “U susret Evropi” – Grad Sarajevo


Ekselencije, dame i gospodo,


Danas su predstavnici Grada Sarajeva potpisali “Deklaraciju o evropskoj budućnosti BiH”. Oni su se pridružili mnogim drugim predstavnicima vlasti na lokalnom nivo širom Bosne i Hercegovine koji su na taj način izrazili podršku procesu evropskih integracija i napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji.


Uspjeh ove kampanje koju je organizovala Delegacija Evropske komisije zajedno sa institucijama EU, Direkcijom za evropske integracije BiH i info centrima EU samo potvrđuje da evropski put nudi jedinu i najbolju strategiju za razvoj u BiH.


Medju gradjanima postoji velika podrška za proces integracija, jer postoji svijest da jedino ovaj put može uticati konkretno i pozitivno na svakog pojedinca u ovoj državi.


Svi građani, nevladine organizacije, lokalna uprava i politički lideri, mediji, moraju shvatiti neophodnost zajedničkog učešća u tom procesu, jer integracija u EU se tiče vaše budućnosti i budućnosti vaše djece.


A učešće u demokratskom procesu nije samo glasanje na biračkom mjestu jednom u četiri godine. Dijalog mora ostati svakodnevno otvoren za rješavanje problema pojedinaca i zajednice.


Integracija jedne zemlje u Evropsku uniju zahtijeva stalan angažman, privrženost, odlučnost i hrabrost.


Svi smo odgovorni za ubrzanje procesa integracije u EU.


Koncenzus između svih sektora društva i svih političkih snaga omogućit će Bosni i Hercegovini da ostvari brži napredak. Zbog toga podržavam svako okupljanje proevropskih snaga u ovoj zemlji. Podržavam i preko niz konkretnih aktivnosti, medju kojima trenutno dominira kampanija EUSR o evropskim integracijama, koja je u toku. Aktivno učešče gradjana u javnim debatama i preko webstranice www.reci.ba samo potvrdjuje ogroman značaj evropske perspektive za BiH.


Proces evropskih integracija je strateški izazov za ovu zemlju. Bosna i Hercegovina je strateški bitna zemlja smještena u samom srcu područja koje je od primarnog značaja za EU.


U narednim sedmicama BiH će potpisati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Razmišljajmo nekoliko godina unaprijed i razgovarajmo o tome kako neki od vaših lokalnih problema mogu da se poprave kroz proces EU integracije. Zato BiH mora biti spremna za brz i uspješan proces implementacije SAA. O tome treba da razmišljamo i razgovaramo ovih dana.  


Nijedna država kada je krenula ovim putem nije sišla sa njega, zato mi je posebna čast da već danas svakom građaninu BiH čestitam 9. maj – Dan Evrope – jer poruka je jasna; BiH je opredijeljena za Evropu.

Europa.ba