Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na otvaranju konferencije na temu kako ići brže prema Evropi


U organizaciji Udruženja poslodavaca BiH i Slovenije

Nema političke stabilnosti bez razumnih ekonomskih koraka  


Dame i gospodo,


Nedavno sam imao priliku da se obratim jednom skupu poslovnih ljudi iz BiH i inostranstva i to obraćanje sam zaključio opservacijom kako ne smatram da je primjeren odgovor na teška vremena u kojima živimo kršiti ruke i žaliti se kako stvari idu loše. Mislim da treba zasukati rukave i tražiti prilike usred poteškoća – jer prilika uvijek ima onoliko koliko ima i problema.  


Posebno mi je drago što sam večeras ovdje s vama jer ovu konferenciju su organizirala udruženja poslodavaca BiH i Slovenije, i ona okuplja poslovne ljude iz zemlje koja je uspješno prošla teški put do Evrope i poslovne ljude iz zemlje koja se sada kreće tim putem ali još nije stigla na finalno odredište. Imamo mnogo toga da naučimo jedni od drugih. Putniku koji se kreće nekim teškim terenom nema ništa korisnije nego da razgovara sa nekim ko je već prošao taj put.


A sada da se vratim problemima koje sam već pominjao. Kako smo svi veoma dobro svjesni, nalazimo se usred intenzivnih aktivnosti od krucijalnog značaja koje imaju za cilj da ponovo kalibriraju odnose između Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Naš cilj je normalizirati status Bosne i Hercegovine tako da ona može ići dalje prema punoj evroatlantskoj integraciji kao suverena i stabilna demokratska država. 


Večeras neću govoriti konkretno o mehanizmima samog procesa. Dosta toga treba dogovoriti i nadam se da će se to dogovoriti što prije. Ono o čemu želim da govorim jeste širi kontekst – jer razgovori koji se odvijaju između političkih lidera i međunarodnih diplomata ne vode se u vakuumu. Dok tražimo rješenje kojim će se zaštititi interesi i zadovoljiti težnje svih građana Bosne i Hercegovine, ovi isti građani žive svoj svakodnevni život. Oni rade – ili u desetinama hiljada slučajeva – traže posao; oni studiraju i vode poslove i domaćinstva. Oni se trude da sastave kraj s krajem.


Zbog toga – ovo sam rekao toliko puta ranije, što ne znači da i dalje nije istina, pa ću to ponoviti opet – zbog toga se ekonomija prosto ne može staviti na čekanje. 


Jasno mi je da ako postoji i jedna grupa građana koja u potpunosti razumije ovo onda je to ova grupa okupljena u ovoj sobi. Poslodavci zapošljavaju ljude – oni osiguravaju posao i plate i garantiraju ekonomski rast o čemu ovisi prosperitet i stabilnost ove zemlje. Isto tako sam ovo rekao mnogo puta ranije ali ću i dalje to isticati – ne može se graditi demokracija na prazan stomak: ekononomski razvoj i politički razvoj moraju ići ruku pod ruku.


Moram vam reći da veoma često imam osjećaj kao da niko ne čuje moj glas. Zapanjen sam time koliko malo stranački lideri u ovoj zemlji pričaju o ekonomiji i koliko rijetko im mediji postavljaju detaljna pitanja o ekonomomskim temama. Politika je sve. Rezultat ove iskrivljene perspektive je jasan – i to bolno jasan – i svako može da ga vidi.


Bosna i Hercegovina je siromašna zemlja.


Skandalozno je to da ne bi trebala biti siromašna.


Ima resurse i kapacitet da bude prosperitetna.


Proteklih mjeseci pozivao sam vladajuće stranke da ispune obaveze koje su preuzele u okviru procesa evropskih integracija, te da radikalno poboljšaju poslovno okruženje donošenjem državnog Zakona o obligacijama i moderniziranjem sistema bankarske supervizije. Također sam tražio od relevantnih vlasti da poboljšaju usluge koje ambasade BiH mogu ponuditi potencijalnim ulagačima. Razlog zbog kojeg apelujem da se ove stvari urade je veoma jasan – to će pomoći da se više novca usmjeri ka stvaranju radnih mjesta.


Ali da li sam ja zaista prava osoba koja treba da zagovara ove stvari?


Naime, mislim da nisam.


Ja sam stranac. Moja zemlja je prosperitetna; privlači veoma mnogo kvalitetnih stranih investicija. Stopa nezaposlenosti je niska a javne usluge su bogate i efikasne.


Ako bi iko trebao pozivati organe vlasti da poduzmu razumne i direktne mjere kako bi popravili ekonomsku situaciju, to bi trebali biti građani Bosne i Hercegovine a ne diplomata iz Austrije.


A od svih građana Bosne i Hercegovine, oni koji su u najboljoj poziciji da lobiraju za takve razumne i direktne mjere nalaze se u ovoj prostoriji.


Ako možete natjerati entitetske i državnu vladu da djeluju, poslovno okruženje u BiH će postati mnogo zdravije. To će vama donijeti mnoge koristi – ali će učiniti i više od toga. Pomoći će da se otvore radna mjesta i podigne životni standard, te će osigurati održiv i značajan ekonomski razvoj koji će donijeti koristi svakom građaninu ove zemlje.


Ali morate izvršiti pritisak na organe vlasti da poduzmu ove razumne korake, jer ako vi to ne učinite, oni neće djelovati.


Jedan izuzetno efikasan način lobiranja je da se medijska pažnja usredsredi na ono što je potrebno učiniti, tako da mi je drago što će Udruženje poslodavaca BiH sutra poslijepodne održati konferenciju za štampu. Nadam se da ćete u svojoj poruci medijima ponovo istaknuti osnovnu demokratsku istinu, da je ono što vi radite u ekonomskoj sferi jednako važno kao i ono što drugi rade u političkoj sferi. Nadam se da ćete tražiti od lidera političkih stranaka da se usredsrede, barem malo, na ekonomiju. Ako oni to učine, i ako ispune svoje osnovne obaveze, mogu vama pomoći da građanima ove zemlje donesete prosperitet koji im je već predugo uskraćen.


Hvala.

Europa.ba