Uvodni govor visokog predstavnika/specijalnog predstavnika EU koji pozdravlja projekat saradnje između Općinskog suda u Sarajevu i Osnovnog suda u Banja Luci

Izuzetno sam zadovoljan što sam danas ovdje kako bih pozdravio i ponovio svoju čvrstu podršku za projekat saradnje između Općinskog suda u Sarajevu i Osnovnog suda u Banjoj Luci.


Kako sam izjavio na vašem ranijem sastanku 9. septembra, odnosi koje su ova dva suda uspostavili predstavljaju priču o uspjehu, što treba iskreno pohvaliti i shvatiti kao primjer u sektoru pravde, ali takođe, indirektno, u drugim sektorima aktivnosti u Bosni i Hercegovini, od državnog pa sve do općinskog nivoa.


Napredak koji su postigla ova dva suda je izvanredan i takođe služi da pokaže koliko toga se može postići predanim radom, trajnim dijalogom, razmjenom iskustava, koordinacijom i savremenim metodama upravljanja. Ovo je čak i više nego izvanredno, s obzirom da ova dva suda, koji su najveći u državi, procesuiraju veoma veliki broj predmeta. Općinski sud u Sarajevu i Osnovni sud u Banjoj Luci uspostavljaju standard i pokazuju kako teritorijalna podjela nadležnosti zahtjeva saradnju u aktivnostima, razmjeni iskustava i informacija. Saradnjom je u ovom slučaju dokazano da se povećava efikasnost i dobra praksa.


Dok govorimo, dvogodišnja ministarska konferencija za praćenje provedbe Strategije reforme sektora pravde odvija se u Sarajevu, što je institucionalni okvir u kojem svi akteri u sektorima pravosuđa trebaju sarađivati. Strategija sadrži čitav niz temeljnih aktivnosti, koje su sve neophodne kako bi se poboljšalo pravilno funkcioniranje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Čvrsto vjerujem da je sadašnja saradnja između ova dva suda u cijelosti u skladu s duhom Strategije i da predstavlja put prema naprijed ka budućoj integraciji Bosne i Hercegovine u evroatlantske institucije.


Međutim, mnogo izazova ostaje kako bi se poduprla vladavina prava i bit će potrebna odlučnost za njihovo savladavanje. Svima nama je jasno da demokratsko društvo zasnovano na vladavini prava može postojati isključivo s jakim i nezavisnim pravosuđem. U tom pogledu, primjećujem sa zabrinutošću kontinuirani trend da se smanjuje budžet pravosudnih institucija, što im stoga onemogućuje da u cijelosti, profesionalno i nezavisno obavljaju svoje dužnosti.


Moj ured, u bliskoj saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem, podržao je usklađivanje plaća u pravosuđu u cijeloj državi kako bi se eliminirale postojeće razlike i uklonile prepreke kretanju nosilaca pravosudnih funkcija između različitih pravosudnih struktura u Bosni i Hercegovini. Stoga sam zabrinut što smanjenja plaća u pravosuđu u Federaciji, koja se provode u proteklim mjesecima, stvaraju neravnoteže među entitetima, te između entiteta i države.


Dopustite da zaključim tako što ću naglasiti jednu stvar, a to je moja i međunarodna podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine. Današnji sastanak se održava samo nekoliko dana nakon što sam donio odluke o produženju mandata međunarodnih sudija i tužilaca koji rade na predmetima ratnih zločina u Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i dan nakon jučerašnje međunarodne konferencije o podršci pravosuđu, na kojoj sam bio jedan od domaćina zajedno s predsjednicom Suda Kreso i glavnim tužiocem Barašinom. I jedno i drugo potvrđuju moje opredjeljenje i opredjeljenje međunarodne zajednice za nastavljanje podrške jačanju vladavine prava u znanju da je ovo ključni uvjet za poboljšanje kvaliteta života građana i kretanje Bosne i Hercegovine naprijed u procesu njene integracije u evroatlantske institucije.

Europa.ba