Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na otvaranju sajma GRAPOS Expo 2010

Srediti stanje u ekonomiji


Dame i gospodo,

Istinsko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama.

Sajam GRAPOS Expo je impresivna izložba uspješnih firmi i njihovih proizvoda – a također je i prilika da vidimo ono što može biti dobro u Bosni i Hercegovini, poslovne potencijale koji se mogu pretvoriti u nova radna mjesta, investicije koje mogu procvjetati tako da donesu koristi ne samo samim investitorima nego i radnicima i njihovim porodicama, potrošačima i zajednici kao cjelini.

To je model koji želimo da se primjenjuje u cijeloj zemlji.

Znam da je Gračanica lider kada se radi o ekonomskom oporavku. Lokalne vlasti zajedno sa lokalnim firmama poduzimaju razumne korake da počnu pretvarati komercijalni potencijal ovog područja u poduzeća koja mogu stvarati i održavati radna mjesta.

Uspjeh i raznolikost preduzeća, proizvoda i usluga predstavljenih na ovom sajmu svjedoči o onome šta je postignuto u ovoj zajednici.

Ako se to može uraditi u Gračanici onda se može uraditi i u drugim zajednicama.

To je poruka koja treba da se jasno i glasno uputi na početku ovogodišnje predizborne kampanje – postoji potencijal da se ekonomska sudbina Bosne i Hercegovine preokrene.

Pojedine zajednice su uspjele u ovome, ali zemlja kao cjelina nije. Razlog za to je što se previše političke energije odlijeva u neproduktivne rasprave, a ni izbliza dovoljno energije se ne ulaže u poboljšanje ekonomije.

Ovo se veoma dobro može vidjeti kada se političari upuštaju u politička prepucavanja o tome ko ima pravo da radi šta – umjesto da upotrijebe pozitivnu energiju za privlačenje investicija, liberalizaciju tržišta rada, pojednostavljenje zakona i propisa o osnivanju novih firmi i upošljavanju novih radnika, i uspostavljanje adekvatnih sistema kvalitete i certificiranja proizvoda.

Dozvolite mi da ovdje naglasim da su sve ove stvari dio procesa pristupanja EU.

I nijednoj od njih se trenutno ne posvećuje niti javna niti politička pažnja koju zaslužuju.

Priča u Gračanici je pozitivnija.

Udruženje poduzetnika Gračanice i Privredna komora Tuzla su odigrale ključnu ulogu u promoviranju i razvijanju sajma GRAPOS Expo u saradnji sa vlastima Federacije i Tuzlanskog kantona. Ovo je idealni model – gdje poslovna zajednica preuzima vodstvo, a nadležni organi pružaju odgovarajuću i blagovremenu podršku.

Ovo je model koji bi se trebao primijeniti na cijelu ekonomiju BiH – tako da inicijativa i dinamika poduzeća i zajednica dobije adekvatnu podršku od organa vlasti.

Da bi se ovo desilo u cijeloj državi, pitanje poslovnog okruženja – i pitanje nedostataka u njemu – mora biti dio izborne kampanje.

Kako Bosna i Hercegovina može poboljšati promociju investicija u inozemstvu? Kako brzo se mogu ukloniti barijere za investiranje? (Kao što mnogi od vas znaju, duga i komplikovana procedura koja je obavezna za investitore kako bi regulisali boravak u BiH u skladu sa zakonom je sama po sebi nepoticajna za stvaranje novih radnih mjesta.)

Ova pitanja zahtijevaju kredibilne odgovore.

Svakom biraču bi suštinski i praktično pomoglo ukoliko bi se odgovori na ova pitanja mogli temeljito ‘pretresti’ prije oktobra.

Kao što sam spomenuo ranije, postoje političari i državni službenici koji shvataju šta se mora uraditi kako bi se ekonomija drastično poboljšala i koji intenzivno rade kako bi se riješili problemi. Sajam GRAPOS Expo daje primjer šta se može postići kada se kreatori politika, birokrati i poduzetnici udruže kako bi stvari učinili boljim.

Hvala vam.

Europa.ba