Obraćanje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na panel diskusiji o evropskoj perspektivi Balkana

Prioritet za BiH


Prioritet u Bosni i Hercegovini danas jeste hitno formiranje koalicione vlasti koja može riješiti ekonomsku krizu i vratiti zemlju natrag na put ka Evropi.


Dio ovog nastojanja će uključivati reformu ustava kako se zakoni – uključujući zakone navedene u Evropskom partnerstvu i Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju – ne bi mogli lako blokirati od strane manjine političara.


Na posljednjim izborima se među bh. biračima mogla vidjeti zamjetna promjena stava u pravcu nenacionalističkog pragmatizma i ja smatram da sada postoji veliki broj birača koji žele drugačiju, konstruktivnu politiku za kratkoročnu i dugoročnu korist građana, te koji žele stagnaciju ostaviti iza sebe.


Ovi akteri podržavaju iste vrijednosti kao i mi – evropske vrijednosti. Građani Bosne i Hercegovine i građani Zapadnog Balkana žele ista prava kao građani u EU.


To znači pravo da se prosperira na slobodnom tržištu; to znači pravo na sigurnost kroz vladavinu zakona; to znači pravo na slobodu govora preko neovisnih medija; i to znači pravo svakog građanina na puno demokratsko učešće u državnim institucijama.


Dok budemo radili sa našim lokalnim partnerima kako bismo napravili realne političke kompromise mislim da je važno da održimo jasnu razliku između onoga što je suštinsko i onoga što nije.


Bila bi taktička a isto tako i moralna greška da ugrozimo suštinske evropske vrijednosti koje podržava većina građana kako bismo zadovoljili kratkoročne zahtjeve dijelova političkog establišmenta.


***


Ojačano prisustvo EU u BiH


Predano sam radio kako bih osigurao da u BiH bude jedan predstavnik EU. To je sada dogovoreno.


Kada EU pojača svoje prisustvo, OHR i EU će raditi zajedno, u okviru njihovih mandata.


EU će pratiti BiH na njenom putu ka evropskim integracijama; kao visoki predstavnik ja ću ostati usredsređen na provedbu Daytona, te pet ciljeva i dva uslova za zatvaranje OHR-a.


U izvršavanju mandata kako bih osigurao poštivanje Daytona, radujem se bliskoj saradnji sa mojim kolegom iz EU Peterom Sorensenom.


* * *


Angažman EU


Došli smo do jasnog zaključka da univerzalna pristupna strategija za cijeli region neće uspjeti.


I u ranijim primjerima proširenja EU, pojedinačni zahtjevi koje su države morale ispuniti su bili od ključnog značaja. Na zapadnom Balkanu različitosti između susjednih država su takve da su po mjeri izrađene i definisane politike za svaku zemlju posebno važne.


Evropska unija je izradila upravo ovakve politike, i one se trenutno provode. Vjerujem da to dokazuje na veoma pozitivan način da EU može prikupiti neophodnu fleksibilnost u pogledu podrške procesu regionalne integracije.


Međutim, važno je staviti ovu fleksibilnost u pravi kontekst, kako ne bi bila pogrešno protumačena.


EU mora pokazati razumijevanje za specifične uslove na terenu i mora biti prilagodljiva. Ali naši domaći partneri ne smiju biti navedeni na pogrešno vjerovanje da mogu prilagođavati pravila EU.


* * *


Važnost principa uslovljenosti


Princip uslovljenosti funkcionira. Uvjerili smo se u to na primjeru vizne liberalizacije za građane BiH.


Uslovi navedeni u SPP-u i u Evropskom partnerstvu su posebno utvrđeni kako bi se stvorila situacija u kojoj će građani zemalja kandidata uživati većinu onih dobrobiti koje imaju i građani EU.


Važno je da ključne zainteresirane osobe shvate da bi svaki pokušaj razvodnjavanja uslova značio razvodnjavanje potonjih koristi.


Naše iskustvo u Bosni i Hercegovini kaže da djelotvornost pomoći ovisi o tome da se zadrže jasni kriteriji za napredak.


Svaka faza procesa integracije u EU donosi nove koristi a dobrobiti su sve veće kako pridruživanje postaje bliže. Ovo je bilo veoma vidljivo u procesu liberalizacije viznog režima.


U proteklim sedmicama Bosna i Hercegovina je prošla kroz veći broj različitih kriza, koje je sama sebi stvorila, i krenula u pravcu za koji se nadamo da će predstavljati mnogo produktivniji period. U više navrata sam naglašavao da će ostvarivanje statusa kandidatskog članstva, naprimjer, dati nove i značajne dobrobiti građanima. To će biti od koristi i političarima koji mogu pokazati da vode brigu o građanima.


Ovaj princip ‘dati i dobiti nešto za uzvrat’ je prijeko potreban i mora ostati vjerodostojan.


* * *


Zaključak


Vjerujem da se isti princip primjenjuje širom regiona. Evropska unija će i dalje pružati podršku građanima Zapadnog Balkana, imajući u vidu specifične odlike svake pojedinačne zemlje. U isto vrijeme EU će iskazati konzistentnost svog uslovljavanja te nepokolebljivo opredjelenje EU ka vlastitim suštinskim vrijednostima.

Europa.ba