Uvodno obraćanje specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na sastanku inicijative Generacija BiH za Evropu na kojem mladi BiH prezentiraju vlastima ključne političke prijedloge

Pravo je, a ne privilegija, da se čuje vaš glas


Dame i gospodo,


Danas smo svjedoci uzbudljivog novog razvoja događaja u politici BiH.


Nakon devet mjeseci, ključne političke stranke još uvijek nisu uspjele da oforme Vijeće ministara, pa ipak inicijativa Generacija BiH je u samo tri sedmice napravila opsežne i provodive prijedloge za ključna politička područja!


Mladi građani BiH iz svakog dijela zemlje i svih vrsta profesija, ukjučujući umjetnike, pravnike, političare, akademske radnike, poslovne ljude i novinare, brzo su dali prijedloge iznoseći nove ideje za rješavanje poznatih problema.


Time su pokazali:


• Da nije potrebna vječnost da se u Bosni i Hercegovini postigne konsenzus;


• Da je razlike u mišljenjima i druge praktične prepreke moguće riješiti i prevazići da bi se postigao razuman prijedlog i


• Da politike mogu donijeti pozitivne rezultate.


Pored novih ideja, Generacija BiH primjenjuje i novu tehnologiju – dobar dio intenzivne diskusije na kojoj se zasnivaju ovi prijedlozi realizovan je elektronski. U tom pogledu, mislim da je vrijedno spomena da dimom ispunjene prostorije ne samo da su nezdrave nego su i sve staromodnije!


Generacija BiH je pokazala da je u ovoj zemlji sasvim moguće djelovati brzo, postići sporazum i ostvariti rezultate.


Generacija BiH je također unijela i visoke profesionalne standarde u političku debatu – učesnici na raspolaganju imaju impresivnu količinu znanja. Prijedlozi koji se danas nude nisu idealistička lista želja nego praktičan program koji se može implementirati ako politički establišment odluči da odgovori na pozitivan način.


* * *


U ovoj fazi je teško vidjeti dokaze o postojanju političke volje u zemlji da se na ovu ili bilo koju drugu inicijativu odgovori pozitivno – ali to ni u kom slučaju nije kraj priče.


U demokratskoj državi, konačna vlast je u rukama građana. Kada građani lobiraju, kada provode kampanje i kada se žale, kada se prepiru i kada skreću pažnju na svoje predstavnike – oni mogu dovesti do promjena.


Ja bih rekao učesnicima inicijative Generacija BiH i svim mladim ljudima u ovoj zemlji: vi imate pravo da se vaš glas čuje, to nije privilegija.


Shvati da je to pravo.


Traži to pravo.


I iskoristi to pravo.


Prijedlozi koje danas predstavlja Generacija BiH znače borbu kako bi se mladim ljudima osiguralo pristojno obrazovanje, borbu kako bi se zaustavila navala kriminala i korupcije, borbu da se stvore radna mjesta i osigura pristojan životni standard i borbu da javna administracija od tereta za javnost postane služba za javnost.


Dobiti ovu kolektivnu bitku ne znači otkriti toplu vodu. Osnovne političke smjernice već su date Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i Evropskim partnerstvom.


Vizija koja se predstavlja danas je vizija mladih građana BiH – vizija do koje se došlo kreativnim dijalogom i kompromisom. Evropska unija svesrdno podržava ovaj dijalog i poziva vlasti BiH da ga i oni podrže.


Hvala

Europa.ba