Uvodno izlaganje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka na sjednici Građana za Evropu


Povratak ozbiljnoj politici


Dame i gospodo,


Govoriću kratko – jer ključno u procesu projekta Građani za Evropu jeste direktan angažman organizacija građanskog društva u kontaktu sa kreatorima politike, tako da je suština današnje sjednice u dijalogu između zainteresovanih snaga u BiH, a ne u intervencijama iz međunarodne zajednice.


Međutim, također bih želio da zahvalim Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj za stalnu i velikodušnu podršku koju daju projektu Građani za Evropu.


I, također, želim zahvaliti tehničkim ekspertima – iz sektora građanskog društva – koji su pripremili preporuke o kojima će se danas raspravljati.


Ovaj proces fokusiran je na praktične i realne korake koji mogu približiti zemlju Evropi – a eksperti su omogućili da se današnji razgovori bave praktičnim aspektima oblasti energetike i okruženja.


Također želim da zahvalim svim ogranizacijama građanskog društva koje su uključene u projekat Građani za Evropu – do sada 38. Nikada jednoj zemlji nije više bilo potrebno dinamično, direktno i konstruktivno građansko društvo nego današnjoj Bosni i Hercegovini.


Svi smo upoznati sa nedostacima političkog establišmenta koji se u proteklih sedam mjeseci borio da ispuni zahtjeve četiri miliona građana, koji s pravom očekuju da funkcionalni organi vlasti ostvare napredak. U međuvremenu, vođenje normalne politike u ovoj zemlji je zaustavljeno. Umjesto toga, politički lideri su preokupirani pitanjima koja nemaju nikakve veze sa ekonomijom koja nazaduje, niti sa nagomilanim socijalnim problemima ili sa zaustavljenim procesom integracije u EU.


Danas, međutim, vjerujem da nam je dužnost da se vratimo ozbiljnoj i konstruktivnoj politici. Za to postoje dva razloga.


Prvi razlog je da je formiranje Vijeća ministara BiH sada očito najhitnije pitanje. Pritisak da se okonča odlaganje i počne rješavati ekonomska kriza postao je ogroman.


A drugi razlog je što se ogorčenost javnosti stanjem status quo sada pretvara u političko djelovanje. Današnji sastanak je samo jedan primjer za to. Građani u svim dijelovima Bosne i Hercegovine su frustrirani i ljuti na lidere koji nisu u stanju da dođu do rješenja – i sada građani istupaju sa vlastitim rješenjima.


Organizacije civilnog društva koje su utvrdile prijedloge o kojima će se danas raspravljati uzele su u obzir činjenicu da je EU odvojila 433 milijarde eura za održiv razvoj u periodu između 2007. i 2013. godine – i Bosna i Hercegovina može iskoristiti dio tih sredstava.


Međutim, ona može iskoristiti navedena sredstva samo ako ponovo pokrene proces evropske integracije.


Dozvolite da to ovako formulišem.


Građani Bosne i Hercegovine NEĆE imati koristi od raspoloživih fondova EU za održivi razvoj ukoliko se oni koji su odgovorni ne vrate poslu provođenja odluka i donošenja zakona u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i programom Evropskog partnerstva.


Donosioci odluka mogu iskoristiti ova sredstva u najboljem interesu građana.


Ili mogu blokirati ta sredstva.


Prva stvar koja se mora uraditi kako bi se pokrenuo pozitivan ciklus strukturisanih i adekvatno finansiranih reformi koje će Bosnu i Hercegovinu približiti Evropi jeste formiranje Vijeća ministara. 


* * *


Preporuke o kojima će se danas razgovarati osmišljene su kako bi pomogle vlastima da ostvare realan i brz napredak.


Želim naglasiti da je EU aktivno podržala projekat Građani za Evropu, ali sam ovaj proces su podržale i unaprijedile organizacije civilnog društva u BiH.


Također želim naglasiti da EU u potpunosti podržava preporuke koje će ove organizacije predstaviti danas.


Ovo je partnerstvo.


Ovako izgleda kada Evropska unija sarađuje sa građanima Bosne i Hercegovine.


I to je partnerstvo koje bi trebalo uroditi plodom – zato što su stranke koje su zastupljene u ovom parlamentu podržale slične preporuke tokom predizborne kampanje u 2010. godini.


Nadam se da će zakonodavci odgovoriti na današnje prijedloge na jasan i pragmatičan način.


Ako imate prigovora na određene aspekte konkretnih prijedloga, vaša je odgovornost da kažete šta vam se ne dopada i zašto vam se ne dopada.


Ako podržavate ove prijedloge morate jasno pokazati na koji način ćete pretvoriti svoju podršku u parlamentarnu i izvršnu akciju.


Hvala!

Europa.ba