Intervju: Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije i visoki predstavnik za BiH: “Bez reforme policije vrata Evropske unije biti će zatvorena”


Autor: Tereza Supova


Lidove noviny: Prošlo je više od deset godina od završetka sukoba na Balkanu a Bosna i Hercegovina se još uvijek bori s nizom problema. Koji je najveći problem u BiH?


Lajčak: Najosnovniji problem, s moje tačke gledišta, leži u tome da zemlja nije definirala svoj strateški smjer. Jednostavnije govoreći, BiH nema cilj koji želi postići i zbog toga je nemoguće ocijeniti da li napreduje brzo ili sporo i da li zapravo ide u dobrom pravcu. Bosna i Hercegovina treba postati dio evropskih integracijskih procesa i riješiti pitanje svoje organizacije, odnosno usvojiti novi Ustav. Zemlja se još uvijek oslanja na dejtonski Ustav koji je 1995. godine usvojen kao aneks na Dejtonski mirovni sporazum. U to vrijeme osnovni zadatak je bio zaustaviti rat, što je u međuvremenu i postignuto. Kada zemlja s manje od 4 miliona stanovnika ima 9 predsjednika i potpredsjednika, 14 vlada i parlamenata i 144 ministra, niko nas ne može kritikovati kada smatramo da je takva struktura neefikasna. 


Lidove noviny: Zašto se reforma policije najčešće spominje prilikom razgovora o reformama koje je potrebno provesti u BiH?


Lajčak: U pitanju je reforma o kojoj se razgovara od 2004. godine. Bosna i Hercegovina je te godine započela tehnički dio pregovora o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU i taj dio pregovora je okončala tokom 2005. godine. Političari BiH su se saglasili da će Sporazum biti potpisan tek nakon usvajanja reforme policije. Međutim, došlo je do zastoja u odvijanju tog reformskog procesa i takva situacije traje već nekoliko mjeseci…


Lidove noviny: Nedavno ste lokalnim političarima dali ultimatum da do kraja mjeseca moraju postići saglasnost o reformi. Zbog čega ste dali ovaj rok?


Lajčak: Razlog je jednostavan. Moj stav se zasniva na činjenici da će Evropska komisija u novembru objaviti svoj godišnji izvještaj o ostvarenom napretku, koji će, kako stvari sada stoje, biti negativan za Bosnu i Hercegovinu. Parlament je tokom ove godine usvojio samo jedan zakon koji se odnosi na evropske integracije, što je strašno malo.     


Lidove noviny: Šta je suština reforme policije?


Lajčák: Reforma je zasnovana na tri evropska principa. Prvi princip je da se policijskim snagama upravlja na nivou države, zato što se trenutno upravljanje vrši na nivou entiteta. Drugi princip je da ne smije biti političkog uplitanja u rad policije, dok se treći princip tiče funkcionalnosti, odnosno prema trećem principu policijske oblasti moraju biti uspostavljene na temelju kriterija funkcionalnosti. Međutim, svaka strana na različit način doživljava ove principe. Ustav je još jedan veliki zadatak koji nas čeka. Bošnjaci i Srbi imaju različit pristup kada govorimo o budućem izgledu i ustroju države. Bošnjaci žele oslabiti entitete i uspostaviti centralne institucije. Srbi, sa druge strane, imaju tendenciju da podržavaju jake entitete i tek delegiranje nadležnosti na nivo države. Istovremeno i Bošnjaci i Srbi doživljavaju reformu policije na takav način da će princip koji prevlada u dogovoru o policiji postati presedan za budući ustav.


Lidove noviny: Čini se, za sada, da svaka strana forsira samo svoje zahtjeve. Šta bi ih moglo učiniti susretljivijim?


Lajčák: Važan motivirajući faktor treba biti činjenica da je ovaj sporazum ključ koji će otvoriti vrata procesu evropskih integracija. Međutim, faktor integracije je, barem za sada, mnogo slabiji ovdje nego u Centralnoj Evropi ili u drugim zemljama ovog regiona. Naravno, Brisel od njih očekuje da postupe u skladu sa deklarisanim prioritetima i da postignu sporazum na osnovu mog prijedloga. Ali sve dok oni reformu policije posmatraju kroz prizmu simbolike i kao početnu tačku za budući ustav, šanse za postizanje dogovora će biti sve manje.


Lidove noviny: Da li će biti sporazuma o reformi policije do kraja mjeseca?


Lajčák: Taj proces je sada u toku, na nivou eksperata. Kako trenutno stvari stoje, ne vidim dovoljno političke volje da se ovaj proces uspješno okonča. U skladu sa domaćom političkom praksom, kompromis se ne smatra pobjedom već porazom. Ali javnost očekuje od njih da postignu dogovor. Ishod reforme policije će odrediti da li Bosnu i Hercegovinu čeka integracija ili izolacija.


Lidove noviny: Da li ste optimista?


Lajčák: Stalno ponavljam da nemamo alternativu. Ne postoji druga alternativa evropskom putu. Budućnost Bosne i Hercegovine ne ovisi o boji policijskih uniformi već o činjenici da li će Bosna biti dio integracionih procesa ili ne. To je ono što stalno ponavljam ovdašnjim političarima.

Europa.ba