Izjava Miroslava Lajčaka povodom izbora novog predsjednika SAD: “Šta Evropa želi od Obame”


Iz perspektive Bosne i Hercegovine naš prioritet je da Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim međunarodnim partnerima, ostanu u potpunosti angažirane u pružanju podrške zemljama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka punoj integraciji u Evropsku uniju.


Kada je George W. Bush 2001. godine preuzeo dužnost od Billa Clintona Bosna i Hercegovina je još uvijek bila vrlo krhka zemlja, i u političkom i u socijalnom i u ekonomskom smislu, a njeni građani su se još uvijek borili sa strašnim naslijeđem nedavno završenog rata. Osam godina kasnije, postignut je ogroman napredak. Bosna i Hercegovina je sada na sigurnom putu da okonča svoj poslijeratni oporavak i osigura punu integraciju u NATO i Evropsku uniju.


Međutim, naša misija još uvijek nije završena. Pojavile su se ozbiljne prijetnje koje bi mogle ugroziti cijeli proces u njegovoj finalnoj fazi. Zbog toga je i dalje potrebno pažljivo pratiti situaciju u Bosni i Hercegovini i nastaviti međunarodni angažman.


Dejtonski mirovni sporazum je potpisan tek kada su Sjedinjene Američke Države preuzele vodeću ulogu u vođenju pregovora koji su završili mirovnim rješenjem konflikta započetog ranih devedesetih. Sjedinjene Američke Države i dalje su direktno angažirane i pomažu Bosni i Hercegovini da uspostavi institucije i uvede praksu koja će joj omogućiti da se razvije u normalnu demokratsku zemlju. To je proces koji sada mora dobiti podršku kako bi ova zemlja i njeno rukovodstvo mogli osigurati da ad hoc aspekti poslijeratnog mirovnog rješenja, kao što je Ured visokog predstavnika, mogu biti postepeno ugašeni i zamijenjeni stalnim institucijama koje su uobičajeni dio demokratskih organa vlasti evropskih država.


Washington ima jedinstvenu mogućnost da podrži ovaj proces. Bez obzira na sve jezičke i kulturološke razlike između Sjedinjenih Američkih Država i 27 zemalja članica Evropske unije, i jedni i drugi su zasnovani na istim temeljima vjere u demokraciju, socijalnu, političku i ekonomsku slobodu i vladavinu prava. Nadamo se da će nova američka administracija ponovo pokazati svoju opredjeljenost u namjeri da podrži ključne vrijednosti koje su tradicionalno ugrađene u temelje transatlanskog odnosa – iste one vrijednosti na kojima će biti utemeljen i daljnji napredak Bosne i Hercegovine.


Miroslav Lajčák je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini.    

Europa.ba