Ambasador Wigemark službeno započeo mandat u BiH

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, predao je 15. aprila 2015. godine akreditive predsjedavajućem Predsjedništva BiH, dr. Mladenu Ivaniću, na ceremoniji održanoj u zgradi Predsjedništva BiH. Nakon predaje akreditiva, ambasador Wigemark započeo je sa javnim angažmanom u zemlji.

Govoreći poslije ceremonije na konferenciji za medije u sjedištu Evropske unije u Sarajevu, ambasador Wigemark je rekao:

“Kako bi građani Bosne i Hercegovine imali koristi od članstva u Evropskoj uniji, potreban je istinski napredak u ekonomskim i socijalnim reformama. Bosna i Hercegovina može i hoće se pridružiti Evropskoj uniji. Kada tačno – ovisi o tome koliko brzo vaše vlasti mogu nastaviti provoditi ove neophodne reforme. Hitno se moraju preduzeti već poznate mjere, u saradnji Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Prvi korak je usvajanje decembarskih zaključaka Vijeća vanjskih poslova Evropske unije i početak konsultacija sa EU i Međunarodnim financijskim institucijama kako bi se razvio plan reformi. Preporuke koje se nalaze u Sporazumu za rast i zapošljavanje predstavljaju okvir ovog plana reformi”.

Kompletan transkript konferencije za medije dostupan je ovdje

Ambasador Wigemark diplomirao je društvene nauke na Harvardu 1984. godine sa najvećim uspjehom magna cum laude i magistrirao međunarodno pravo i ekonomiju na Fakultetu prava i diplomatije Fletcher. Ministarstvu vanjskih poslova Švedske se priključuje 1988. godine, te je radio u Beogradu, Washingtonu, Briselu, Kabulu i Moskvi. U septembru 2010. godine, ambasador Wigemark imenovan je kao jedan od prvih ambasadora Evropske unije u skladu s Lisabonskim ugovorom. Dužnost je preuzeo u Pakistanu u februaru 2011. godine. Odlukom Vijeća od 19. januara 2015. godine, imenovan je za specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH. Pored maternjeg švedskog i tečnog znanja engleskog jezika, ambasador Wigemark govori njemački, francuski i ruski.

Europa.ba