Konkurs za novinare: Sporazum za rast i zapošljavanje

POZIV NOVINARIMA I REDAKCIJAMA

Poštovani predstavnici medija, drage kolege novinari,   

Socio-ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan od ključnih izazova za nove vlasti izabrane nakon generalnih oktobarskih izbora. Sporazum za rast i zapošljavanje je važna inicijativa kojom se konkretizuje ovaj izazov u javnom mnjenju. Fokusira se na apsolutnu potrebu za povećanjem broja radnih mjesta, i na smanjenje poreskih, te drugih davanja koji otežavaju pokretanje posla u BiH. (Više informacija o Sporazumu za rast i zapošljavanje možete pronaći na : http://archive.europa.ba/News.aspx?newsid=7261&lang=BS

Potreba za stvaranjem novih radnih mjesta bila je glavna tema Foruma za prosperitet i zapošljavanje koji je okupio predstavnike vlasti, poslodavaca i radnika, kao i međunarodnei domaće ekonomske stručnjake od maja do jula 2014.

Sam Forum je organizovan u maju u Sarajevu, u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i uz prisustvo najviših domaćih i međunarodnih zvaničnika. Nakon susreta u Sarajevu je, uz podršku Norveške ambasade u BiH, organizovan i ekspertni Forum u Banja Luci.
 
Kao rezultat ovih konsultacija u julu je Specijalni predstavnik EU u BiH predstavio Sporazum za rast i zapošljavanje koji sadrži šest glavnih prijedloga za ekonomske reforme, i to:
 
–    Poreska opterećenja rada (smanjenje poreza na rad kako bi se olakšalo zapošljavanje novih radnika);
–    Prepreke zapošljavanju (povećanje otvorenosti i konkurentnosti tržišta rada kako bi mladi i ali svi nezaposleni lakše pronašli zaposlenje i kako bi zaposleni dobili odgovarajuće naknade za rad);
–    Poslovna klima (smanjenje zahtjeva i vremena potrebnog za pokretanje poslovanja)
–    Preduzeća (uspostavljanje efikasnijeg stečajnog okvira za brže restrukturiranje preduzeća);
–    Korupcija(uključujući i izradu transparentnih i javnih e-registara procedura za pribavljanje dozvola i odobrenja);
–    Socijalna zaštita (smanjenje broja i iznosa povlaštenih penzija i povećanje socijalne pomoći za one u stvarnom stanju potrebe).

Sajam obrazovanja i zapošljavanje koji je  potom organizovan 21. novembra ove godine u Zenici samo je nastavak napora EUSR-a i Ambasade Norveške u BiH da približe Sporazum bosanskohercegovačkoj javnosti i građanima.

Uvažavajući važnost tema u  percepciji javnosti i javnoj debati kao i potrebu za efektnim medijskim pokrivanjem ovako kompleksne tematike uz podršku Ureda specijalnog predstavnika EU i Ambasade Norveške raspisuje se: 

Konkurs za novinarski rad bez žanrovskih ograničenja

Rad može biti napisan/ snimljen kao istraživački prilog, intervju, reportaža, ili priča/ reportaža/ video ili radijski prilog/ prilog/ infografika/ ili u vidu ostalih formi na jednu od tema:

Poreska opterećenja rada: Šta bi za cjelokupnu bosanskohercegovačku privredu a posebno privatni sektor značilo smanjenje poreskih opterećenja na rad? Da li bi se povećao broj zaposlenih?

Radno zakonodavstvo: Da li su građani BiH efektivno isključeni iz privrede zbog striktnih pravila i propisa koji štite one koji već imaju posao i prilike?

Poslovna klima: Prema Svjetskoj banci poslovna klima u BiH je među najgorim u regionu. Šta je potrebno uraditi da se to poboljša a da se istovremeno promovira društvena odgovornost?

Sistem socijalne zaštite: Penzioni i sistem socijalne zaštite nije održiv i daje velike privilegije onim kojima u suštini i ne treba. Da li činjenice podržavaju ovu tezu i kako prevazići ovaj problem?

Uslovi učešća:
 
Konkurs je otvoren za novinare i redakcije sa područja cijele BiH. U obzir će se uzimati samo radovi, objavljeni na bilo koju od gorenavedenih tema od 6. decembra 2014. do 9. februara 2015. godine, a žiri će najviše pažnje posvetiti onim radovima koji na najbolji način pokažu kako je u svakodnevnom životu moguće djelovati na poslovno okruženje i koji ukažu na način kako će se ostvariti Sporazum za rast i zapošljavanje.
  
Svi radovi će se ocjenjivati. Ukupno devet novinara/ki biće nagrađeno (prvim, drugim i trećim mjestom) na 3 ceremonije dodjela nagrada koje će se održati u Širokom Brijegu, Prijedoru i Travniku.

Nagrade:

1.    nagrada: 2000 KM
2.    nagrada: 1200 KM
3.    nagrada: 800 KM

Dajte svoj novinarski doprinos zapošljavanju, ekonomskom oporavku i otvaranju novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini!

Svoje radove možete poslati na adresu:

Agencija BORAM,  Ćumurija 2, 71 000 Sarajevo

ili e- mailom na adresu: novinarski.konkurs@boram.ba

S naznakom: subject: novinarski konkurs EKONOMSKI OPORAVAK BiH

Europa.ba