Hiljade posjetilaca na “Sajmu obrazovanja i zapošljavanja – naučite, istražite, povežite se” u Zenici

Oko 8 000 ljudi imalo je priliku danas da se susretne sa preko stotinu izlagača – preduzeća, institucija, međunarodnih projekata i posrednika u zapošljavanju – na „Sajmu obrazovanja i zapošljavanja – naučite, istražite, povežite se“, koji se održao pod pokroviteljstvom Kancelarije specijalnog predstavnika EU i Ambasade Norveške u Bosni i Hercegovini.

Posjetioci su imali priliku susresti se s poslodavcima, ambasadama i agencijama zemalja članica Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora i poslovnih inkubatora. Održano je preko 30 prezentacija sa atraktivnim i korisnim temama za učesnike u sajmu, kao i okrugli stolovi, interaktivne radionice na teme „Kako postati vidljiv na tržištu rada“, „Trendovi u zapošljavanju- globalno naspram lokalnog“.

Sajam su otvorili ambasadorka Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Vibeke Lilloe, gradonačelnik Zenice, gdin. Husein Smajlović, otpravnik poslova Delegacije EU u BiH, dr Renzo Daviddi, predsjedavajući Političkog i sigurnosnog otpora (tijela Vijeća Evropske unije), Nj.E. ambasador Walter Stevens.

Ambasadorka Lilloe je rekla:

“Norveška je posebno oduševljena što je imala priliku da zajedno sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim partnerima pomogne u razvoju Sporazuma za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji po prvi put sažima koncizan društveno-ekonomski reformski program za ovu zemlju. Još više obećava činjenica da ovaj program nije razvijen za, već od strane Bosne i Hercegovine. Sporazum za rast i zapošljavanje je objavljen od strane međunarodne zajednice, ali su prioritete odabrali predstavnici svih društvenih grupa u BiH”.

Gradonačelnik Smajlović je kazao:

“Upravo stavljanje fokusa na socio-ekonomoski aspekt razvoja oslobodiće zemlju nepotrebnih političkih tenzija i otvoriti put ka većem zapošljavanja i izgradnji efikasnijih veza između obrazovanja i tržišta rada. Veća mobilnost i konkurentnost radne snage će otvoriti nove mogućnosti za provođenje inovativnih ideja i novih projekata”.

Dr Daviddi je rekao:

“Samo je šest stavki na sveobuhvatnom planu reformi koji je objavljen prošlog jula. Vaše vlasti zaista treba da ovo sprovedu i mi u međunarodnoj zajednici, uključujući Evropsku uniju, Međunarodni monetarni fond, Svjetsku banku i SAD, smo spremni da pomognemo. Mi svi vjerujemo da ove reforme mogu uspjeti i ponovo pokrenuti investicije i zapošljavanje. Ovaj reformski program se tiče isključivo socijalne pravde u relanim okolnostim u Bosni i Hercegovini”.
 
Sajam je bio organizovan u sedam paviljona: Žene-poduzetnice, obrazovne inicijative i marginalizirane grupe, Programi poduzetništva,Posrednici za zapošljavanje, EU i drugi internacionalni projekti zapošljavanja, Inicijative civilnog društva za zapošljavanje,Programi ustanova obrazovanja i osposobljavanja i Prilike za zapošljavanje u privatnom sektoru.

Sajam je omogućio posjetiocima da direktno razgovaraju sa predstavnicima firmi i potencijalnim poslodavcima, kao i da saznaju više o mogućnostima za školovanje i zaposlanje u BiH i u inostranstvu. Istovremeno, Sajam je bio prilika za preduzeća i institucije da predstave svoj rad, da razmijene informacije, da razvijaju mreže i privuku pažnju potencijalnih zaposlenika i sagovornika. Učesnici su imali mogućnost da saznaju više o Evropskoj uniji i njenom angažmanu u BiH.

Hitna potreba za socio-ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini istaknuta je na Forumu za prosperitet i zapošljavanje održanom u maju u Sarajevu. Učesnici Foruma – uključujući predstavnike iz akademskih, vladinih, političkih, poslovnih krugova, rada i banaka – identifikovali su šest najvažnijih oblasti za ekonomske reforme i njihov plan su usvojile međunarodne finansijske institucije i Evropska unija. Široke domaće konsultacije i daljnje rasprave sa stručnjacima iz zemalja regiona, rezultirale su Sporazumom za rast i zapošljavanje koji je objavljen u julu. Sporazum novoj vlasti, postavlja prioritetne mjere za razmatranje. Međunarodna zajednica je spremna da pomogne u njihovoj provedbi i čvrsto vjeruje da mogu početi obnovu privrede i potaknuti investicije i zapošljavanje.

Za više informacija posjetite specijalnu tematsku stranicu Sporazuma za rast i zapošaljavanje

Europa.ba