Nakon Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH: Restruktuisanje i ekspanzija kompanija

Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja  u kojoj još traje tranzicijski period. Međutim, nakon skoro dvije decenije od prelaska u liberalni kapitalistički sistem i prilagođavanja uslovima tržišnog poslovanja, privreda je još uvijek preslaba. Veliki privredni sistemi su uništeni, a nakon serije neuspjelih privatizacija ostala su mala preduzeća, slab privatni sektor i ozbiljne poteškoće sa privlačenjem investitora.
 
“Zbog sve toga, bez restruktuisanja postojećih firmi nema budućnosti”, mišljenje je Željka Šaina, profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i moderatora radionice  “Restruktuisanje i ekpanzija kompanija “, koja je održana u okviru Foruma za prosperitet i zapošljavanje u BiH u maju 2014. “Međutim, postavlja se pitanje da li je u BiH restruktuisanje moguće i da li postoje korporativna znanja  potrebna za taj proces” dodao je.
 
Eksperti iz ove oblasti i privrednici koji su učestvovali u radionici složili su se da je potrebno unaprijediti zakone koji će štititi investitore kao i korporativno upravljanje, pristup finansiranju (naročito za nova preduzeća) i uspostaviti efikasniji okvir za rješavanje nesolventnosti. Takođe je upućen apel vlastima da ubrzaju ključne reforme neophodne za rješavanje problema nesolventnosti kompanija, ponovnog pokretanja procesa privatizacije i otvaranja novih preduzeća.

Privatizacija se mora nastaviti uz operativno, menadžersko i finansijsko restruktuisanje koje uključuje i restruktuisanje radne snage. Ovakav pristup morao bi i trebao imati prednost u odnosu na dosadašnju praksu likvidacije firmi kada su one zatvarane, imovina rasprodavana u bescjenje, a radnici ostajali bez posla.

Na radionici je konstatovano da su dosadašnja iskustva privatizacije različita – u moru neuspjelih ipak ima i svijetlih primjera do kojih je došlo tek nakon restruktuisanja.

Među predloženim mjerama prioritetnim je označen pristup kroz koji bi imovina svih neuspješnih kompanija trebala biti aktivirana putem novih privatizacija ili drugih načina restruktuisanja kako bi se stvorile nove kompanije i prilike za investicije. Vlasti bi uporedo trebale izmijeniti zakone kako bi podstakle investicije.

Na radionici je takođe istaknuto da je neophodno što prije obezbijediti povoljne uslove i podsticaje za kompanije u privatnom sektoru, kao i za otvaranje novih kompanija, te poboljšati poslovni ambijent za pokretanje malih i srednjih  preduzeća. To se može uraditi poboljšanjem pravnog okvira i povećavanjem pristupa finansijama kroz bolju pripremu projekata. Učesnici radionice naglasili su potrebu da se ovo uradi što je prije moguće.
 
Milica Uvalić, profesorica na Ekonomskom fakultetu Perugia, Italija, kaže da bi  ključni faktor cijelog procesa restruktuisanja trebao biti konkurentnost bh. kompanija na tržištu.

“Jako je važno da preduzeća u BiH i regionu Zapadnog Balkana uspostave blisku saradnju, jer mislim da je došlo vrijeme u kojem male kompanije pojedinačno neće biti konkurentne na evropskom i svjetskom tržištu, “ rekla je Uvalić.

Europa.ba